Pierwszy w Polsce student z tytułem doktora nauk medycznych


20 kwietnia br. roku Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum nadała tytuł doktora studentowi VI roku kierunku lekarskiego – Mateuszowi K. Hołdzie. To pierwsza w Polsce sytuacja, kiedy student – bez tytułu magistra – otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.


Wyjątkowa możliwość wszczęcia i zakończenia przewodu doktorskiego jeszcze w trakcie trwania studiów magisterskich jest zarezerwowana dla beneficjentów realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Diamentowy Grant, którego laureatem jest dr Hołda.

Obrona pracy doktorskiej zatytułowanej „Cieśń mitralna oraz cieśń trójdzielno-żylna – anatomiczne podłoże dla zabiegów ablacji substratu arytmogennego” (Mitral isthmus and cavotricuspid isthmus – anatomical basis for ablation of arrhythmogenic substrate) odbyła się 10 kwietnia  i jednogłośnie została uznana za wyróżniającą. Promotorem przewodu doktorskiego był kierownik Katedry Anatomii UJ CM prof. Jerzy A. Walocha.

Badania dr Hołdy – współzałożyciela i kierownika działającego od 4 lat przy Katedrze Anatomii UJ CM zespołu naukowego HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team – skupiają się wokół morfologii układu sercowo naczyniowego. Jego dorobek obejmuje przeszło 20 artykułów naukowych o IF przekraczającym 100 pkt oraz ponad 80 wielokrotnie nagradzanych doniesień kongresowych.


Data publikacji: 21.04.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót