Termomodernizacja budynków UJ CM


31 marca 2017 roku Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na termomodernizację dwóch budynków należących do UJ CM.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0095/16-00 dotyczy projektu „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 
Powrót