Projekty badawcze prowadzone na UJ CM wyróżnione przez NCN


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 23. edycji konkursów na finansowanie projektów badawczych w zakresie nauk podstawowych. Wśród wskazanych do finansowania znalazły się również projekty kierowane przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum


3 projekty OPUS

 1. prof. Dariusz Dudek (Wydział Lekarski) – Biomarkery jako predyktory wczesnej degeneracji bioprotez zastawki aortalnej wszczepianej droga przezskórną, ocenianej metodą PET-CT  – 1 892 169 zł
 2. dr Dorota Łażewska (Wydział Farmaceutyczny) – Nowa perspektywa w terapii choroby Alzheimera - wielofunkcyjne ligandy receptora H3 histaminowego? – 791 900 zł
 3. dr Magdalena Kotańska (Wydział Farmaceutyczny) – Analiza i ocena skuteczności działania anorektycznego oraz bezpieczeństwa nowych ligandów receptora H3 histaminowego – 632 100 zł

8 projektów PRELUDIUM

 1. mgr Katarzyna Magierowska (Wydział Lekarski) – Znaczenie tlenku węgla (CO) w gastroprotekcji względem doświadczalnych ischemiczno-reperfuzyjnych uszkodzeń błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego –   49 800 zł
 2. mgr Magdalena Mijas(Wydział Nauk o Zdrowiu) – Zakłócenia hamowania oraz habituacji kortyzolowej odpowiedzi na stres jako potencjalny mechanizm łączący stres mniejszościowy z niepożądanymi skutkami w obszarze zdrowia –  98 152 zł
 3. dr Mateusz Hołda (Wydział Lekarski) – Autofagia i system ubikwityna-proteasom jako potencjalne mechanizmy odpowiedzialne za zanik masy lewej komory serca w szczurzym, monokrotalinowym modelu nadciśnienia płucnego – 150 000 zł
 4. mgr Katarzyna Szczepańska(Wydział Farmaceutyczny) – Pochodne piperazyny jako aktywne ligandy receptorów H3 histaminowych - modelowanie molekularne, synteza, ewaluacja farmakologiczna – 141 600 zł
 5. mgr Michał Załuski (Wydział Farmaceutyczny) – Nowe wielofunkcyjne ligandy - antagoniści receptorów A1/A2A adenozynowych i inhibitory monoaminooksydazy B, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych w chorobach neurodegeneracyjnych – 96 200 zł
 6. mgr Paulina Kowalczyk (Wydział Nauk o Zdrowiu) – Wpływ otyłości indukowanej dietą wysokotłuszczową na reakcję nadwrażliwości kontaktowej mediowanej przez komórki NK u myszy –  150 000 zł
 7. lek. Mateusz Wierdak (Wydział Lekarski) – Wpływ zabiegów bariatrycznych, oraz wagotomii na zmianę wydzielania hormonów przewodu pokarmowego związanych z otyłością i stopień redukcji masy ciała - badanie eksperymentalne w oparciu o model zwierzęcy –  49 200 zł
 8. mgr Agnieszka Olejarz (Wydział Farmaceutyczny) – Selektywność funkcjonalna nowych ligandów receptora histaminowego H4 –  99 940 zł

4 projekty SONATA

 1. dr Marek Bajda (Wydział Farmaceutyczny) – Modelowanie struktury transporterów kwasu gamma-aminomasłowego jako istotnego celu terapeutycznego dla leków przeciwdrgawkowych –  183 400 zł
 2. dr Anna Więckowska (Wydział Farmaceutyczny) – Nowe ligandy wielofunkcyjne hamujące cholinoesterazy i blokujące receptory 5-HT6 – projektowanie, synteza i badania farmakologiczne związków o potencjalnym działaniu prokognitywnym – 582 250 zł
 3. dr Agnieszka Szopa (Wydział Farmaceutyczny) –  Badania fitochemiczne, biotechnologiczne oraz ocena aktywności biologicznej gatunku Schisandra rubriflora – cyryniec czerwonokwiatowy – 311 800 zł
 4. dr Marcin Magierowski (Wydział Lekarski) – Siarkowodór jako endogenna molekuła ochronna w patofizjologii rozwoju przełyku Barretta – 804 950 zł

 


Data publikacji: 16.05.2017Powrót