Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum najlepszą uczelnią medyczną w kraju


W rankingu uczelni wyższych – przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – UJ CM został uznany za najlepszą uczelnię medyczną w kraju. W klasyfikacji kierunków studiów na pierwszym miejscu znalazły się: lekarski, dietetyka, farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo i fizjoterapia.

To już kolejny sukces Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, który w rankingu Perspektyw, w kategorii akademickich uczelni medycznych, od kilku lat dystansuje inne ośrodki akademickie.

– Chciałbym podkreślić, że zdobycie po raz kolejny tego prestiżowego tytułu najlepszej uczelni medycznej w kraju było możliwe jedynie dzięki zaangażowaniu wszystkich Pracowników oraz Studentów Naszej Uczelni i moje gratulacje kieruję do każdego z Państwa – napisał w liście do pracowników i studentów prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki (pełna treść listu w załączeniu)

Jak co roku, w rankingu sklasyfikowano również kierunki studiów prowadzone przez poszczególne uczelnie medyczne. W tym roku na pierwszych miejscach znalazło się osiem kierunków prowadzonych przez UJ CM – Wydział Lekarski: lekarski i dietetyka, Wydział Farmaceutyczny: farmacja, kosmetologia i analityka medyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo i fizjoterapia.

– Nasz ranking, publikowany już po raz 18., jest potrzebny zarówno kandydatom na studia, szukającym najlepszych dla siebie kierunków i uczelni, jak i środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju „lustrem”. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 uwzględnia siedem kryteriów mierzonych przez 14 wskaźników: prestiż (mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej); absolwenci na rynku pracy (mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców – realizowane przez „IBM Indicator” – oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” – realizowane przez MNiSW); potencjał akademicki (wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe); efektywność naukowa (wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha); potencjał dydaktyczny (wskaźniki: jakość przyjętych na studia (w przypadku studiów inżynierskich), dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe); innowacyjność (wskaźnik: patenty i prawa ochronne) oraz dodatkowe (wskaźniki: egzaminy na aplikacje prawnicze oraz zawodowe – w przypadku prawa oraz niektórych kierunków medycznych).

Ranking Perspektyw jest jednym z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. W jej składzie znaleźli się m.in. prof. Franciszek Ziejka, b. rektor UJ, prof. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP i prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegółowe informacje: http://bit.ly/2rm06n7


Data publikacji: 12.06.2017PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW
ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót