Absolutorium studentów Wydziału Lekarskiego


W Centrum Konferencyjnym ICE Kraków odbyła się uroczystość absolutoryjna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz dietetyki z lat 2011-2017.

 

Złożenie przysięgi lekarskiej – której tekst nawiązuje do starożytnej przysięgi Hipokratesa – było najważniejszym momentem uroczystości. Ubrani w togi studenci deklarowali:

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

  • obowiązki te sumiennie spełniać,

  • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu,

  • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;

  • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego,

  • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;

  • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE!

Po złożeniu przyrzeczenia wszyscy otrzymali karty absolutoryjne.

W uroczystości wzięli udział prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, pełnomocnik rektora UJ ds. ogólnych w Collegium Medicum prof. Piotr Richter, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki, prodziekani Wydziału Lekarskiego, studenci oraz zaproszeni goście. Wykład absolutoryjny „Panie Doktorze, jak żyć?” wygłosił prof. Bogdan de Barbaro, kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót