Absolutorium Wydziału Lekarskiego UJ CM


W Centrum Konferencyjnym ICE Kraków odbyła się uroczystość absolutoryjna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz dietetyki z lat 2011-2017.


Zgromadzonych przywitali prorektor prof. Tomasz Grodzicki oraz dziekan prof. Maciej Małecki. Wykład absolutoryjny zatytułowany „Panie Doktorze, jak żyć?” wygłosił prof. Bogdan de Barbaro, kierownik Katedry Psychiatrii UJ CM.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez absolwentów przysięgi lekarskiej – której tekst nawiązuje do starożytnej przysięgi Hipokratesa:

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

  • obowiązki te sumiennie spełniać,

  • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu,

  • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;

  • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego,

  • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;

  • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE!

Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród najbardziej aktywnym i wyróżniającym się studentom.

Laureatami nagród prorektora UJ ds. CM zostali:

– Mateusz Hołda – Diamentowa Nagroda Naukowa, Nagroda Rektora za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym,

– Mikołaj Maga – Srebrna Nagroda Naukowa, Nagroda Rektora za działalność w IFMSA–Poland – Oddział Kraków,

– Przemysław Pękala – Srebrna Nagroda Naukowa,

– Katarzyna Piątek – Brązowa Nagroda Naukowa,

– Michał Wysocki– Brązowa Nagroda Naukowa,

– Aneta Midor –  Nagroda Rektora za działalność w Samorządzie Studenckim,

– Bartosz Szlachcic – Nagroda Rektora za działalność w Samorządzie Studenckim,

– Karolina Maludzińska – Nagroda Rektora za działalność w Samorządzie Studenckim,

– Helena Zwinczewska – Nagroda Rektora za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym,

– Agnieszka Paśko – Nagroda Rektora za działalność w IFMSA–Poland – Oddział Kraków,

– Patryk Ryniak – Nagroda Rektora za działalność w IFMSA–Poland – Oddział Kraków,

– Mateusz Bogusławski – Nagroda Rektora za działalność w Akademickim Związku Sportowym,

– Aleksandra Rytel – Nagroda Rektora za działalność w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii.

W gronie laureatów nagród dziekana znaleźli się:

– Mateusz Hołda – Nagroda za najlepszą publikację na Wydziale Lekarskim,

– Przemysław Pękala – Nagroda za najlepszą publikację na Wydziale Lekarskim,

– Aleksandra Dudzik – Nagroda za najwyższą średnią na kierunku lekarskim,

– Anna Wendreńska – Nagroda za najwyższą średnią na kierunku lekarskim,

– Anna Michniak – Nagroda za najwyższą średnią na kierunku lekarsko–dentystycznym,

– Katarzyna Zielińska – Nagroda za najwyższą średnią na kierunku dietetyka,

– Daniel Łuszczewski – Nagroda specjalna – kierunek lekarski,

– Radosław Borek – Nagroda specjalna – kierunek lekarsko–dentystyczny,

– Aleksandra Suszyńska – Nagroda specjalna – kierunek dietetyka.

 

Następnie absolwenci wyróżnili asystentów oraz jednostki UJ CM.

Studenci kierunku lekarskiego nagrodzili:

– Katedrę Anatomii – najlepsza katedra przedkliniczna,

– Katedrę Farmakologii – najlepsza katedra przedkliniczna,

– Katedrę Pediatrii  – najlepsza katedra kliniczna,

– Katedrę Neurologii  – najlepsza katedra kliniczna,

Wśród wyróżnionych znalazła się również Maria Łuckiewicz, pracująca w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym przy ul. Łazarza, za okazane w czasie studiów wsparcie.

Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego wyróżnili: dr hab. Jolantę Pytko-Polończyk, prof. UJ, dr hab. Grażynę Wyszyńską-Pawelec, dr hab. Weronikę Lipską, lek. dent. Annę Bednarczyk, lek. dent. Paulinę Opławską, dr. Tomasza Gładysza

Wśród wyróżnionych przez studentów dietetyki znalazły się: dr Katarzyna Ciesielczyk, dr Małgorzata Szczepanek oraz mgr Magdalena Kubik.

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci władz uczelni i wydziału: prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, pełnomocnik rektora UJ ds. ogólnych w CM prof. Piotr Richter, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maciej Małecki, prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ, prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Rafał Olszanecki, prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ, prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka dr hab. Grzegorz Kopeć, kierownik studiów na kierunku dietetyka dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ, pełnomocnik dziekana WL ds. współpracy z zagranicą w zakresie spraw studenckich, koordynator programu Erasmus+ na WL prof. Krystyna Sztefko.

 

Fot. Jerzy Sawicz

 


Data publikacji: 14.06.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót