Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla naukowców z UJ CM


Prezes Rady Ministrów przyznała nagrody za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. W gronie laureatów są przedstawiciele UJ CM: prof. Janusz Andres, prof. Rafał Drwiła, prof. Jerzy Sadowski, dr hab. Bogusław Kapelak, prof. UJ, dr Janusz Konstanty-Kalandyk oraz dr Tomasz Sanak – współtwórcy systemu wczesnej detekcji, koordynacji działań i leczenia pozaustrojowego ofiar głębokiej hipotermii.


Nagrodzonym za wybitne osiągnięcia naukowe zespołem, w skład którego wchodzą naukowcy UJ CM, kierują dr Tomasz Darocha i dr Sylweriusz Kosiński. Stworzony przez nich system obejmuje opracowanie wytycznych dla rozpoznania i leczenia głębokiej hipotermii, projekt i konstrukcję innowacyjnych urządzeń oraz szeroki program szkoleń i organizacji systemu.

O przyznanie nagrody wnioskował Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. W uzasadnieniu czytamy: „W lipcu 2013 r. powstał pierwszy w Polsce system kwalifikacji do ogrzewania pozaustrojowego pacjentów w głębokiej hipotermii obejmujący swym zasięgiem teren województwa małopolskiego. Centralnym ośrodkiem systemu jest Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM.

Zadaniem Ośrodka jest leczenie najgłębszych stadiów wychłodzenia za pomocą ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), oraz wspomaganie merytoryczne i decyzyjne współpracujących jednostek ratownictwa medycznego, górskich służb ratunkowych (TOPR, GOPR, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji) oraz jednostek samorządowych, a także specjalistów z dziedziny teleinformatyki i telemedycyny z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Wdrożono wiele rozwiązań technicznych i organizacyjnych usprawniających tzw. łańcuch przeżycia, czyli system działań i zależności zwiększający przeżywalność pacjentów w głębokiej hipotermii. Dotyczą one 3 obszarów: edukacji, wykrywania oraz diagnozowania, a także mobilnego leczenia chorych w hipotermii.

W wyniku podjętych starań i współpracy z wieloma jednostkami samorządowymi oraz ratowniczymi na poziomie pierwszej pomocy oraz specjalistycznej opieki medycznej udało się utworzyć działający system powiadamiania i ratowania osób z niską temperaturą ciała. Protokół, który wprowadzono, potwierdził swą skuteczność, ale stale poddawany jest modyfikacjom. Przedstawiony projekt jest podstawą do stworzenia protokołu dla systemów krajowych”.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Laureatów – corocznie w trybie konkursu – wyłania zespół ds. nagród, któremu przewodniczy prof. Stanisław Mikołajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

 
Powrót