Szpital Uniwersytecki potwierdził swoją wysoką jakość


Szpital Uniwersytecki w Krakowie po raz kolejny otrzymał certyfikaty jakości ISO. To wynik przeprowadzonego w czerwcu audytu. Komisja podkreśliła przede wszystkim duże zaangażowanie pracowników w utrzymanie, skuteczność i doskonalenie systemu zarządzania. Doceniono również wszystkie działania szpitala w celu podnoszenia jakości świadczonych  usług.


To już kolejna certyfikacja systemu zarządzania jakością w zakresie norm BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-EN ISO 14001:2005, a także drugi nadzór realizacji normy PN-EN ISO 9001:2009. Audytem zostały objęte wszystkie oddziały kliniczne i zakłady, a także administracja. W raporcie końcowym stwierdzono brak niezgodności, zwrócono również uwagę na znaczne zmiany, jakie wprowadzono od ostatniej kontroli.

Certyfikaty ISO to wyróżnienie oraz docenienie szpitala i jego pracowników za wysoki poziom pracy, a także przestrzeganie określonych normami wymagań w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, standardów i procedur.
Powrót