654. rok akademicki na UJ rozpoczęty


1 października w auli Auditorium Maximum UJ odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017-2018. Poprzedził ją przemarsz orszaku profesorów UJ ulicami Krakowa z Collegium Maius UJ. W uroczystości wzięła udział społeczność akademicka, władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, świata nauki, kultury oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.


Z pełną ufnością i radością ogłaszam otwarcie 654. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim! Quod felix, faustum, fortunatumque sit! Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie! – tymi słowami rektor UJ prof. Wojciech Nowak oficjalnie otworzył kolejny rok nauczania i działalności uczelni.

Rektor przypomniał, że uniwersytet rozpoczyna kolejny rok działalności w szczególnym czasie – w momencie, gdy trwają intensywne prace i toczą się żywe dyskusje nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym w Polsce. Wyraził obawę, że obecna atmosfera polityczna w kraju i anormalny przebieg dyskusji programowych właściwie w każdej dziedzinie życia społecznego muszą budzić obawy, iż podobne tło będzie towarzyszyć dysputom dotyczącym nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. – Z nadzieją będziemy śledzić przebieg dalszego procesu legislacyjnego, licząc na to, że nasze propozycje zostaną w niej uwzględnione. Liczę na mądrość i rozwagę decydentów w tej kluczowej dla edukacji w Polsce kwestii – powiedział rektor. I dodał: Istnieje mnogość problemów i dróg ich rozwikłania, jednakże pamiętajmy, że Polskę i społeczeństwo mamy tylko jedno, podobnie jak niepodważalne narodowe wartości: wolność, równość, demokrację.

 

Gościem uroczystości był minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który w czasie swojego wystąpienia przypomniał założenia projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0, które przedstawił niedawno podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Apelował do środowiska akademickiego o podjęcie prac nad nowymi statutami uczelni oraz o to, aby „dar wolności” oferowany przez nową ustawę, jakim ma być poszerzenie autonomii uczelni, wykorzystany został w duchu otwarcia na wyzwania XXI wieku. – Wiele z obietnic, które składałem rok temu w tej sali, już została zrealizowanych – powiedział minister, mówiąc o wchodzącej właśnie w życie ustawie o innowacyjności, która ma służyć stworzeniu pomostu między gospodarką i nauką. Przypomniał także o rozpoczynającej działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która będzie wspierała to, co jest kluczowe dla nauki, czyli rozwój więzi międzynarodowych polskiej nauki. – W historii Polski głębokie zmiany zaczynały się od reformy edukacji. W XVIII wieku to właśnie ze świata akademickiego wyszły inicjatywy mające uratować nasz kraj przed upadkiem – mówił Jarosław Gowin, wspominając działalność Komisji Edukacji Narodowej, założenie przez Stanisława Konarskiego Collegium Nobilium czy reformę naszej uczelni dokonaną przez Hugo Kołłątaja. – W przyszłym roku obchodzić będziemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Byłbym dumny, gdyby ten jubileusz został uświetniony reformą polskiej nauki, która da potężny impuls dla rozwoju całego naszego kraju – powiedział minister.

Podczas uroczystości odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego” odebrał prof. Stéphane Pellerin. Wyróżnienie zostało przyznane za odegranie znaczącej roli w nawiązaniu wielostronnej, wieloletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Orleanie w dziedzinach: fizyki, biologii molekularnej, biotechnologii, chemii oraz historii i filologii francuskiej. Laudację prof. Pellerin wygłosił dr hab. Krzysztof Dzierżęga z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Nagrody Rektora UJ „Laur Jagielloński”, które honorują wybitne osiągnięcia naukowe uczonych z UJ, w tym roku otrzymali: prof. Andrzej Chwalba w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych, prof. Tadeusz Holak w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz prof. Maciej Pawłowski w dziedzinie nauk medycznych.

Okolicznościowy dyplom i oraz gratulacje od rektora odebrał dr Mateusz Hołda, który w kwietniu br., jeszcze jako student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, obronił doktorat. Dokonał tego jako pierwszy i do tej pory jedyny student w Polsce.

Najważniejszy moment uroczystości – immatrykulację nowo przyjętych na Uniwersytet Jagielloński studentów I roku – przeprowadził prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki.

Wykład inaugurujący zatytułowany „Inżynieria tkankowa – wielka nadzieja współczesnej medycyny” wygłosiła dr hab. Justyna Drukała z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

 


Data publikacji: 1.10.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót