Analiza bibliometryczna publikacji UJ CM


Na stronach internetowych Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum udostępniona została analiza bibliometryczna publikacji jednostek organizacyjnych trzech wydziałów UJ CM za lata 2013-2016.


Zestawienie uwzględnia publikacje z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz liczbę pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (2N) dla czterech lat łącznie. W obliczeniach przyjęto ustalone przez Rady Wydziałów zasady punktacji wykorzystane w arkuszach samooceny pracowników za rok 2016.

Link do zestawienia: www.uj.edu.pl/web/bm/bibliometria/zestawienia-bibliometryczne


Data publikacji: 11.10.2017Powrót