Honoris Gratia dla dr. hab. Macieja Kowalczyka


Dr hab. Maciej Kowalczyk, który przez ostatnie kilkanaścielat kierował Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu, otrzymał z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznakę Honoris Gratia, wyróżnienie przyznawane w dowód uznania za szczególne zasługi dla miasta i jego mieszkańców.


Dr hab. Maciej Kowalczyk związany jest z Uniwersytetem Jagiellońskim od najwcześniejszych lat swojej kariery naukowej. Na Wydziale Lekarskim uzyskał najpierw tytuł lekarza (1970), a następnie doktora nauk medycznych (1982) oraz doktora habilitowanego (1999). Specjalista w dziedzinie pediatrii, od lat kierował Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym. W lipcu br. dobiegła końca jego trzecia, 6-letnia kadencja na tym stanowisku.

„Pomimo olbrzymich trudności, jakich wszyscy doświadczamy, opuszczę swoje stanowisko z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, gdyż pozostawiam niemal całkowicie nowy i mający perspektywę dalszego rozwoju Szpital, który utrzymuje wiodącą pozycję w Polsce. Wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili, składam podziękowania, wyrazy szacunku i przyjaźni. Jestem przekonany, że mój następca będzie godnie kontynuować to wielkie dzieło, któremu na imię 'Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie'" – napisał w specjalnym oświadczeniu.

 


Data publikacji: 8.11.2017Powrót