UJ CM zwycięzcą konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2017


Projekt UJ CM zatytułowany „Wsparcie w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum procesów zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi jako strategicznego elementu nowoczesnej organizacji” zdobył pierwsze miejsce w konkursie LUMEN 2017 w kategorii Zarządzanie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 listopada w Warszawie.


W gronie nominowanych w kategorii „Zarządzanie”, obok Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, znalazły się: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (projekt: Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy) oraz Politechnika Warszawska (projekt: Zespół Rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia – INFOX PW).

Zgłoszony na konkurs projekt UJ CM, zatytułowany „Wsparcie w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum procesów zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi jako strategicznego elementu nowoczesnej organizacji” realizowany był od listopada 2010 r. Stanowił odpowiedź na zgłaszany przez pracowników naukowych problem nadmiernego obciążenia procesami administracyjnymi związanymi z realizacją projektów badawczych. Aby temu przeciwdziałać, powołano zespół koordynatorów ds. administracyjnej obsługi projektów naukowych oraz zespół ds. badań klinicznych – pierwsze w skali kraju zespoły tego typu. W ciągu kilku lat wdrożyły one liczne techniki wspierania pracowników naukowych, co pozwoliło w istotny sposób podnieść jakość warunków ich pracy. Wsparcie oferowane badaczom objęło kompleksowy zakres usług – od pomocy w obsłudze administracyjnej, formalnej i prawnej realizowanych projektów i składanych wniosków grantowych, przez prowadzenie cyklicznych szkoleń i konsultacji z badaczami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań, aż po nawiązywanie współpracy z podmiotami leczniczymi i negocjowanie warunków realizacji projektów naukowych.

Inicjatywa przyniosła wymierne korzyści:

  • wzrost o 400% liczby realizowanych projektów, szczególnie tych o charakterze badań klinicznych;
  • wzrost o 146 % liczby projektów przedkładanych do oceny etycznej Komisji Bioetycznej;
  • wzrost o 126% liczby projektów na jednego koordynatora.

Obecnie oba zespoły są częścią Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM, który zapewnia kompleksową obsługę prowadzonych w uczelni projektów badawczych.

Pomysłodawcą oraz inicjatorem projektu był prorektor UJ CM prof. Tomasz Grodzicki (wówczas dziekan Wydziału Lekarskiego), a w zespole projektowym byli: zastępca kanclerza UJ ds. CM Joanna Nikodemowicz oraz Ewelina Bętkowska, kierownik Sekcji ds. Badań Klinicznych.

Konkurs Leaders in University Management – LUMEN 2017, organizowany przez PCG Academia oraz Fundację Rektorów Polskich jako partnera merytorycznego, skierowany jest do osób lub zespołów odpowiedzialnych za realizację projektów i przedsięwzięć w obszarach efektywnego zarządzania uczelnią. Jego celem jest identyfikacja najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym. Towarzyszy on – gromadzącej kilkuset liderów zarządzania uczelniami z Polski i zagranicy – konferencji LUMEN, podczas której dyskutowane są tematy związane z rekrutacją i utrzymaniem studentów, analityką i raportowaniem danych czy akredytacją szkół wyższych.

W tegorocznej, drugiej edycji konkursu, zgłoszenia przyjmowane były w trzech kategoriach:

  • rozwój: realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni,
  • zarządzanie: innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni,
  • współpraca: kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni.

Zwycięzców wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu pracująca pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego z Politechniki Warszawskiej, prezesa Fundacji Rektorów Polskich.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w pierwszym dniu konferencji, nagrodę w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum odebrała prof. Krystyna Sztefko, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM.

 

 


Data publikacji: 14.11.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót