Tydzień Jakości Kształcenia na UJ CM


Debaty studentów z władzami uczelni, wykłady, warsztaty z technik zapamiętywania, efektywnego uczenia się czy sposobów pozyskiwania grantów naukowych, zajęcia dla kadry naukowo-dydaktycznej – w sumie 12 wydarzeń, w których uczestniczyło kilkuset studentów i pracowników – od 28 listopada do 1 grudnia na UJ CM trwał Tydzień Jakości Kształcenia.


Cykl spotkań w ramach TJK rozpoczął się od debaty studentów Wydziału Farmaceutycznego z władzami wydziału i kadrą dydaktyczną, podczas której dyskutowano o możliwych zmianach w sposobie organizacji zajęć i sposobie kształcenia farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Podobne debaty odbyły się również na Wydziale Lekarskim (kierunek lekarski i kierunek lekarsko-dentystyczny) i Wydziale Nauk o Zdrowiu.
W kolejnych dniach zainteresowani ofertą TJK mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach i warsztatach z tzw. umiejętności miękkich: radzenia sobie ze stresem oraz autohipnozy jako narzędzia wspomagającego realizację celów życiowych.

W cyklu dotyczącym szeroko pojętej tematyki zdrowego życia eksperci z Wydziału Farmaceutycznego pomagali analizować skład chemiczny najpopularniejszych kosmetyków i doradzać w ich wyborze.

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM przygotował spotkanie dla osób zainteresowanych możliwościami aplikowania na konkursy skierowane bezpośrednio do studentów oraz uczestniczenia w projektach jako wykonawcy lub stypendyści.

Blok spotkań i warsztatów przygotowanych przez Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM – skierowany do kadry akademickiej oraz doktorantów – miał na celu podniesienie umiejętności praktycznych oraz technik komunikacji medycznej w procesie nauczania studentów kierunków medycznych.

Celem corocznie organizowanego na UJ Tygodnia Jakości Kształcenia jest popularyzacja działań mających wpływ na podwyższenie poziomu jakości kształcenia. To projekt koordynowany przez Centrum Wsparcia Dydaktyki, w UJ CM realizowany przez Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM. W organizację wydarzeń TJK na UJ CM zaangażowali się również członkowie Samorządu Studenckiego UJ CM oraz organizacje studenckie działające w Collegium Medicum.


Data publikacji: 4.12.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót