VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji


W Auditorium Maximum UJ rozpoczął się VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji. Spotkanie jest okazją do podsumowania 15 lat działalności PRR w kontekście medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego oraz medycyny katastrof, a także szansą na określenia kierunków dalszego rozwoju tych dziedzin medycyny w naszym kraju.


Zebranych gości powitali: prof. Janusz Andres, Prezes Polskiej Rady Resuscytacji,  Kierownik Katedry i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM oraz - w imieniu prorektora UJ ds. CM - prof. Jerzy Wordliczek, Pełnomocnik Rektora UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum.

Podczas sesji inauguracyjnej  prof. Juliusz Jakubaszko – w uznaniu zasług dla rozwoju medycyny  ratunkowej  w  Polsce – otrzymał Członkostwo Honorowe Polskiej Rady Resuscytacji. Wygłosił również  wykład  na  temat  przyszłości medycyny ratunkowej. Kolejnym mówcą  był prof. Jerzy Ładny, który poruszył temat  przyszłości systemu ratownictwa w naszym kraju.

W ciągu dwudniowych obrad organizatorzy przewidzieli organizację 7 sesji: medycyny katastrof z pokazem działań ratunkowych w zagrożeniu terrorystycznym, ratownictwa medycznego, resuscytacji przedszpitalnej, wybranych problemów i kontrowersji w zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci, etyki i prawa w resuscytacji, a także postępów w rozpoznawaniu śmierci mózgu i kwalifikacji do pobrania narządów w celu transplantacji oraz nauczanie resuscytacji dorosłych i dzieci.

Równolegle do obrad odbywa się Dzień Instruktorski instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji oraz warsztaty USG – mechanicznego wspomaganie krążenia w przypadku NZK, symulacji transportu w mechanicznej kompresji, zakładania dostępów doszpikowych oraz planowania działań w trakcie resuscytacji.

Honorowy patronat nad VII Kongresem Polskiej Rady Resuscytacji objął prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki.

  


Data publikacji: 15.12.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót