Nagrody w konkursie LIDER wręczone


Na początku grudnia w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono laureatów 8. edycji programu LIDER realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 35 wyróżnionym – wśród których był dr Marcin Magierowski z Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego UJ CM – symboliczne czeki wręczył dyrektor NCBiR prof. Maciej Chorowski.


W gali uczestniczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który w swoim przemówieniu podkreślił wysoki prestiż konkursu i wskazywał na szanse, jakie stwarza prowadzenie własnych badań. Dodał również, że NCBiR, m.in. poprzez organizację tego typu konkursów, wspiera kształtowanie się nowej elity naukowców.   

W tej edycji programu LIDER o wsparcie finansowe na prowadzenie własnych badań wystąpiło 183 młodych naukowców, na liście wyróżnionych znalazło się ostatecznie 35 osób, wśród nich dr n. med. Marcin Magierowski. Prowadzony przez niego projekt pod nazwą „Nowe pochodne niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniające siarkowodór w leczeniu oraz prewencji schorzeń błony śluzowej przełyku” otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 1 199 625 PLN (o przyznaniu nagrody pisaliśmy – http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/1908).


Data publikacji: 27.12.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót