Prof. Radosław Śpiewak z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 6 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 40 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych był prof. Radosław Śpiewak z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.


Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Prof. Radosław Śpiewak urodził się w 1968 roku w Tarnowie. Studia lekarskie odbył na Śląskiej Akademii Medycznej. Jest profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych (doktorat 1995, habilitacja 2003, profesura 2017), specjalistą dermatologiem i wenerologiem (1999), specjalistą alergologiem (2010) oraz lekarzem medycyny estetycznej (Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2013). Autor lub współautor ponad 150 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych oraz ponad 40 monografii naukowych i podręczników. Od 2010 roku jest kierownikiem Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii UJ CM. Jego zainteresowania badawcze to: diagnostyka in vivo oraz in vitro alergii, testy płatkowe, choroby z grupy wyprysku i zapalenia skóry, choroby z grupy pokrzywki, skórne reakcje niepożądane (alergia) na kosmetyki i leki, mechanizmy alergii kontaktowej, fotoalergii i fototoksyczności.

 


Data publikacji: 7.02.2018Powrót