Naukowcy UJ CM odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim


7 marca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 54 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazło się pięcioro naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.


Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

 

Akty nominacyjne odebrali:

Piotr Ceranowicz – profesor nauk medycznych, Wydział Lekarski,

Aleksander Garlicki – profesor nauk medycznych, Wydział Lekarski,

Barbara Józefik – profesor nauk społecznych, Wydział Lekarski,

Maria Olszowska – profesor nauk medycznych, Wydział Lekarski,

Iwona Wybrańska – profesor nauk medycznych, Wydział Lekarski.


Data publikacji: 7.03.2018Powrót