Profesor Joseph Schatzker doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego


Profesor Joseph Schatzker odebrał 9 marca w auli Collegium Maius tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczony polskiego pochodzenia jest cieszącym się wielkim uznaniem na całym świecie ortopedą i traumatologiem. Jego działalność – jako promotora zarówno współczesnej wiedzy, jak i twórcy podstawy pod późniejsze sukcesy na tym polu – została doceniona i zapamiętana przez rodzime środowisko ortopedyczne.


Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Josephowi Schatzkerowi to uznanie zarówno dla jego działalności naukowej i klinicznej w obszarze ortopedii i traumatologii, która przyczyniła się do postępu wiedzy i wytyczenia współczesnych sposobów leczenia urazów skutkujących poprawą skuteczności terapii i jakości życia pacjentów, jak i zaangażowania oraz pasji dydaktycznej wyrażonej w prowadzonych na całym świecie wykładach, kursach i wydawanych podręcznikach, w tym w języku polskim. Senat UJ uhonorował go również za ponad 25-letnią współpracę z Wydziałem Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz „wybitną postawę etyczną jako lekarza i przyjaciela kilku pokoleń polskich ortopedów”.

Sylwetkę, przebieg kariery i zasługi prof. Josepha Schatzkera przedstawił w laudacji prof. Tadeusz Niedźwiedzki. Jak mówił, jest on „jednym z najwybitniejszych uczonych zajmujących się urazami narządu ruchu. Razem z grupą szwajcarskich naukowców tworzy podstawy współczesnej traumatologii”. Wspomniał również o trwającej od 1997 roku współpracy prof. J. Schatzkera z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UJ CM.

– Dzięki jego zaangażowaniu asystenci naszej kliniki odbyli specjalistyczne przeszkolenie w Szwajcarii, co doprowadziło nas do poziomu wiodącego ośrodka krajowego w zakresie nowoczesnego leczenia złamań. Profesor Joseph Schatzker postanowił uczynić wszystko, by poziom polskiej traumatologii dogonił możliwie najprędzej światową ekstraklasę. Również dzięki niemu w Krakowie zorganizowano pierwsze, specjalistyczne kursy leczenia urazów najnowocześniejszymi obecnie metodami, które poprowadzili światowej klasy specjaliści – mówił prof. Tadeusz Niedźwiedzki.

Profesor Joseph Schatzker urodził się 9 sierpnia 1934 r. w Stryju koło Lwowa. W czasie II wojny światowej wraz z matką znalazł się w getcie warszawskim, jego ojciec, oficer Wojska Polskiego, zginął z rąk NKWD. Po ucieczce z getta trafił do Austrii, skąd w 1949 r. wyemigrował do Kanady. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Toronto i uzyskał dyplom lekarza. Pracę zawodową rozpoczął od intensywnych szkoleń na licznych stażach specjalistycznych w renomowanych ośrodkach w Europie, w których zdobył doświadczenie w zakresie najnowszych metod zespoleń i unaczynienia kości.

Po powrocie do Kanady w roku 1979 został associate professor, a 5 lat później profesorem chirurgii na Uniwersytecie w Toronto. Równolegle powołano go na stanowisko ordynatora jednego z oddziałów w najważniejszym kanadyjskim ośrodku ortopedii i chirurgii urazowej – funkcję tę pełnił aż do 2001 roku. W latach 80. XX wieku został również dyrektorem laboratorium badawczego nad biomechaniką w ortopedii, a w 1993 r. dyrektorem do spraw badań nad endoprotezami stawów oraz dokumentacją i klasyfikacją złamań. W tym czasie pełnił ponadto funkcję egzaminatora Królewskiego Kolegium Chirurgów Kanady.

Pole zainteresowań naukowych prof. Schatzkera jest bardzo szerokie. Główne tematy dotyczą aspektów traumatologii, jak np. biomechanika zespoleń, reakcje kości na wszystkie zespolenia, osteointegracja kostna implantów czy infekcje kostne. Z kolei w zakresie ortopedii jego główne zainteresowania to endoprotezoplastyka biodra.

Prof. Joseph Schatzker, jako zapalony dydaktyk, jest autorem i współautorem 10 podręczników i 2 monografii. Niewątpliwie najwyższą wartość posiada cykl prac dotyczący klasyfikacji złamań i sposobów ich zaopatrywania. Wyznaczone algorytmy postępowań tych złamań są obowiązujące do dzisiaj i są wyznaczonym standardem w Europie i świecie, a monografia The Rationale of Operative Fracture Care jest swoistą „biblią” w traumatologii narządów ruchu. Jego aktywność naukowo-dydaktyczna to również członkostwo i praca w komitetach redakcyjnych dwóch najważniejszych czasopism ortopedycznych – The Jurnal of Bone nad Joint Surgery i The Jurnal of Orthopaedic and Trauma Surgery.

Ze względu na swoje zasługi na polu naukowym, dydaktycznym i społecznym prof. Joseph Schatzer był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Otrzymał członkostwo honorowe licznych towarzystw naukowych, w tym m.in. w Argentynie, Australii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Chinach. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne odznaczyło go Członkostwem Honorowym, tytułem „Zasłużonego dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” oraz Medalem im. Adama Grucy.


Data publikacji: 9.03.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót