Rusza rekrutacja na studia podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym


Od dziś można aplikować na trzy kierunki studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM: farmacja przemysłowa, kosmetologia praktyczna i badania kliniczne produktów leczniczych. Rekrutacja zakończy się 11 września, a pierwsze zajęcia odbędą się w październiku 2018 r.


Studia podyplomowe w zakresie farmacji przemysłowej umożliwiają uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu farmacji, zarządzania i marketingu oraz prawa farmaceutycznego i medycznego. Ich celem jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy oraz nabycie umiejętności do sprawowania odpowiedzialnych funkcji w firmach farmaceutycznych. 

Absolwenci posiadają ogólną wiedzę z zakresu badań i rozwoju, wytwarzania produktu leczniczego, funkcjonowania firmy farmaceutycznej i rynku farmaceutycznego oraz regulacji prawnych, w szczególności w zakresie metodologii projektowania, badań i rozwoju produktu leczniczego, badania leków w fazie przedklinicznej, farmakokinetyki i badań klinicznych leków, wytwarzania produktów leczniczych i kontrola ich jakości, a także zagadnień ochrony własności intelektualnej, wymagań dopuszczania leku do obrotu oraz regulacji prawnych w firmie farmaceutycznej. 

Zajęcia (14 spotkań) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów.

Celem podyplomowych studiów Badania kliniczne produktów leczniczych jest przygotowanie uczestników do kompetentnego uczestnictwa w procesie oceny skuteczności i bezpieczeństwa leków. Studia dają możliwość zdobycia, aktualizacji i pogłębienia wiedzy z zakresu organizacji, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, a także procedur administracyjnych związanych z wprowadzaniem nowych produktów leczniczych na rynek. Tematyka zajęć obejmuje aspekty farmaceutyczne, medyczne, etyczne oraz prawne prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie. Uczestnicy zapoznają się  zarówno ze standardowymi procedurami wykorzystywanymi na każdym z etapów badań, jak i najnowszymi propozycjami ich modyfikacji. 

Nabyta wiedza i umiejętności weryfikowane są w praktyce w trakcie zajęć warsztatowych prowadzonych przez osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, pracujące w organizacjach i ośrodkach realizujących międzynarodowe projekty badawcze. 

Prowadzony w ramach studiów kurs Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) uzyskał akredytację TransCelerate Biopharma Inc. i jest objęty programem GCP Mutual Recognition Program. Certyfikat ukończenia szkolenia jest akceptowany przez większość firm farmaceutycznych na świecie.

W ramach studiów prowadzony jest również kurs dla farmaceutów „Etyczno-prawne aspekty badań klinicznych leków na ludziach”.

Zajęcia (12 spotkań) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów.

Studia podyplomowe Kosmetologia praktyczna adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności z zakresu kosmetologii oraz posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata. Umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu kosmetologii.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w salonach kosmetycznych i gabinetach medycyny estetycznej, aptekach i drogeriach (dermokonsultacja), uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness oraz działach rozwojowych firm kosmetycznych

Zajęcia (14 spotkań) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów.

Po odbyciu studiów absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie­ – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym – na kierunku Kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Warto podkreślić, że w rankingu przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w 2017 roku w kategorii "kierunki studiów" Kosmetologia prowadzona w UJ CM zajęła I miejsce.

Szczegółowe informacje na temat studiów dostępne są na stronie internetowej Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM


Data publikacji: 14.05.2018Powrót