Oddziały kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego najlepsze w Polsce


Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej SU oraz Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii SU wraz z Breast Unitem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie już po raz drugi zajęły pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu „Szpitale 2018” przeprowadzonym przez magazyn WPROST.


Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej SU specjalizuje się zwłaszcza w uroonokologii. Eksperci docenili pracę zespołu prof. Piotra Chłosty w zakresie przeprowadzania – największych w Polsce i jednych z największych w Europie – operacji  chorych na zaawansowanego raka nerki. Oddział został również zwycięzcą w podrankingach dużych i małych operacji urologicznych.

– Dzięki doświadczeniu naszego zespołu te operacje – bardzo rozległe i obciążające dla chorych – charakteryzują się niskim odsetkiem śmiertelności i korzystnymi wynikami odległymi, czyli dobrym przeżyciem bez nawrotu – mówi prof. Piotr Chłosta, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego oraz przewodniczący Polskiego Towarzystwa Urologicznego. – Są to wyniki porównywalne z najlepszymi ośrodkami na świecie.

W zakresie ginekologii zwycięzcą został Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii SU. Eksperci wyróżnili Szpital Uniwersytecki zwłaszcza za leczenie zmian przednowotoworych szyjki macicy metodami tradycyjnymi oraz elektrochirurgicznymi i laserowymi. Oddział jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, jest również numerem jeden pod względem operacji wrodzonych wad narządu rodnego.

Ranking „Szpitale 2018” magazynu WPROST został opracowany przez Centrum Konsultacyjne Medical Ranking czasopisma „Menedżer Zdrowia” i wydawnictwa medycznego „Termedia”. Ankiety, o których wypełnienie poproszono szpitale, zostały opracowane przez zespół ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Eksperci (pracownicy NFZ, profesorowie, konsultanci wojewódzcy i krajowi) stworzyli system wag i algorytmów, na podstawie których oceniono oddziały. Brano pod uwagę m.in. zakres diagnostyki dostępnej w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych, współczynnik zakażeń pooperacyjnych, a także liczbę lekarzy ze specjalizacją z danej dziedziny medycyny zatrudnionych w oddziale. Na pozycję na liście wpłynęła również liczba łóżek i sal operacyjnych na oddziale. Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez współpracujących z wydawnictwem Termedia i „Menedżerem Zdrowia” ekspertów, a dane przekazane przez szpitale selektywnie porównano z danymi NFZ.

Szczegółowe informacje na temat rankingu są dostępne na stronie internetowej WPROST.

 


Data publikacji: 14.05.2018Powrót