Projekty badawcze naukowców UJ CM wyróżnione przez NCN


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Wśród wskazanych do finansowania znalazło się 7 projektów prowadzonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.


Konkurs OPUS przeznaczony jest dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, np. oprogramowania, materiałów, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców. Projekty w konkursie mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

W gronie badaczy, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach konkursu OPUS znaleźli się:

– dr Katarzyna Anna Wójcik-Pszczoła (Wydział Farmaceutyczny) ­– 7,8-dipodstawione pochodne teofiliny będące silnymi inhibitorami wybranych izoenzymów PDE, jako nowe związki o potencjale ograniczającym przebudowę drzewa oskrzelowego w astmie - badania w modelach in vitro i in vivo ­– 1 292 000 PLN

– dr hab. Krzysztof Tomasz Kamiński (Wydział Farmaceutyczny) ­– Nowi antagoniści receptora waniloidowego typu 1 (TRPV1) w poszukiwaniu substancji o szerokim spektrum aktywności przeciwdrgawkowej i przeciwbólowej w badaniach przedklinicznych – 1 528 266 PLN

– prof. Janusz Tadeusz Marcinkiewicz (Wydział Lekarski) – Fenotyp makrofagów aktywowanych in vitro przez komponenty biofilmu bakterii izolowanych od pacjentów z mukowiscydozą. Ocena immunoregulacyjnej i przeciwbakteryjnej roli makrofagów M1 i M2 w przebiegu infekcji z towarzyszącym biofilmem – 1 638 200 PLN

– dr hab. Marek  Jerzy Sierżęga (Wydział Lekarski) – Rola procesu brązowienia adipocytów białej tkanki tłuszczowej w rozwoju kacheksji nowotworowej na przykładzie raka żołądka – 1 441 400 PLN

– dr Elżbieta Menaszek (Wydział Farmaceutyczny) – Wielofunkcyjne materiały kompozytowe wzbogacone naturalnymi związkami polifenolowymi do potencjalnych zastosowań w inżynierii tkankowej – kwota dofinansowania dla UJ CM: 375 200 PLN  (projekt realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, kierownikiem  projektu jest dr hab. inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska. Całkowita wartość projektu: 1 497 000 PLN)

Konkurs PRELUDIUM skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, a pod względem możliwości finansowania, jak i uczestników projektu może dotyczyć wyłącznie małych projektów. W skład zespołu wykonawców może wchodzić maksymalnie trzy osoby, a osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora mogą w projekcie pełnić wyłącznie rolę opiekuna.

Wśród badaczy, którzy otrzymali finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM są:

– lek. Agnieszka Wachsmann (Wydział Lekarski) – Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego z uwzględnieniem roli komórek progenitorowych śródbłonka i syntezy leukotrienów u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych po leczeniu wewnątrznaczyniowym – 209 628 PLN

– lek. Adrian Andrzej Chrobak (Wydział Lekarski) – Badanie strukturalnych i funkcjonalnych neurokorelatów nowo odkrytych zaburzeń nieświadomego uczenia się motorycznego u pacjentów ze schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową – 210 000 PLN

– lek. Przemysław Andrzej Pękala (Wydział Lekarski) – Anatomia fizjologicznego i patologicznego mikrounaczynienia ludzkiego ścięgna Achillesa – 202 720 PLN.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN.


Data publikacji: 15.05.2018Powrót