Ruszyła rekrutacja na studia w UJ CM


Dziś od godz. 12 maturzyści i absolwenci studiów I stopnia mogą rozpocząć rejestrację w systemie rekrutacyjnym na interesujące ich kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskiego – Collegium Medicum. W roku akademickim 2018/2019 w ofercie edukacyjnej uczelni pojawiły się dwa nowe kierunki: Drug Discovery and Development oraz Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia.


– Uniwersytet Jagielloński idzie w kierunku elitarności, umiędzynarodowienia i dostosowania swojej oferty edukacyjnej do trendów światowych – podkreślał na wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami mediów prorektor UJ ds. dydaktyki Armen Edigarian. Przedstawiając strategię rekrutacyjną uczelni, powiedział: Aby mieć dobrych studentów, musimy mieć dobrych kandydatów i dlatego od dwóch lat podnosimy minimalny próg punktowy. Za rok będziemy przyjmowali już na studia tylko te osoby, które zdawały rozszerzony egzamin maturalny.

Oferta edukacyjna w Uniwersytecie Jagiellońskiego – Collegium Medicum obejmuje obecnie 14 kierunków na trzech wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym i nauk o zdrowiu, w tym dwa nowe: Drug Discovery and Development – studia 2. stopnia w języku angielskim – na Wydziale Farmaceutycznym oraz Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia – studia licencjackie – na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Drug Discovery and Development to propozycja Wydziału Farmaceutycznego dla absolwentów studiów I i II stopnia w zakresie nauk chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych i medycznych chcących kontynuować naukę, koncentrując się na aspektach identyfikacji i opracowywania nowych leków.

Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów łączących zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pracy nad lekiem z umiejętnościami praktycznymi. To jedyne takie studia w Europe Środkowej, a ich program został opracowany we współpracy z firmami farmaceutycznymi, aby zapewnić najlepsze przygotowanie do pracy w sektorze pharma-biotech. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i są prowadzone w języku angielskim, a kryterium rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Studia są bezpłatne dla obywateli UE.

Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia to nowa oferta Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM skierowana do osób, które chcą w trakcie studiów licencjackich przygotować się do pracy w instytucjach sektora ochrony zdrowia.

W ramach programu nauczania studenci poznają różnorodne narzędzia ekonomiczne, organizacyjne, prawne i zarządcze służące poprawie efektywności i skuteczności działania w systemie ochrony zdrowia. Program opiera się na najlepszych doświadczeniach polskich i międzynarodowych. To unikalne połączenie wiedzy ogólnej, zazwyczaj oferowanej przez klasyczne studia z zakresu zarządzania i administracji, z wiedzą profesjonalną i pełnym zrozumieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia. Studenci nowego kierunku będą mieli możliwość odbycia praktyk w wielu instytucjach związanych z organizacją ochrony zdrowia, m.in.: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ZUS, KRUS, NFZ, biura organizacji międzynarodowych (WHO Polska).

Studia można kontynuować na kierunkach zdrowie publiczne lub innych z obszaru ekonomii, zarządzania, organizacji i administracji publicznej.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty dydaktycznej UJ CM znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl. Wszystko o procesie rekrutacji, kryteriów przyjęć oraz wymaganych dokumentów na www.rekrutacja.uj.edu.pl

 

 

Najważniejsze daty tegorocznej rekrutacji:

jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia:

5 czerwca – start rejestracji

6 lipca – koniec rejestracji

13 lipca – ogłoszenie wyników

 

studia drugiego stopnia:

5 czerwca – start rejestracji

15 lipca – koniec rejestracji

20 lipca – ogłoszenie wyników

 

nabory uzupełniające dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

23 lipca – start rejestracji


Data publikacji: 5.06.2018Powrót