Nagroda im. prof. Sycha dla dr. hab. Piotra Majora


20 czerwca w Domu Lekarskim odbyła się uroczystość wręczenie Nagrody Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. prof. M. Sycha. Jej laureatem został dr hab. Piotr Major z II Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM. Nagroda została przyznana za pracę habilitacyjną pt. Wybrane czynniki wpływające na bezpieczeństwo operacji bariatrycznych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej.


Dr hab. Piotr Major jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM (2009). W 2010 r. rozpoczął specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Równolegle rozwijał karierę naukową i w 2014 roku, po przedłożeniu rozprawy, otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. W ubiegłym roku habilitował się.

W grudniu 2016 r. zakończył szkolenie specjalizacyjne, a wiosną 2017 r. zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w zakresie chirurgii ogólnej. Pracuje w Klinice Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,  gdzie sprawuje opiekę nad pacjentami leczonymi chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej. Dodatkowo, w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego, pełni dyżury ogólnochirurgiczne jako lekarz prowadzący na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych.

Autor licznych prac naukowych z zakresu małoinwazyjnych technik chirurgicznych, bariatrii i diagnostyki endoskopowej oraz ultrasonograficznej, które publikował zarówno w krajowych, jak i zagranicznych czasopismach naukowych. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO). Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera krakowskie Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO.

Do nagrody im. prof. Marka Sycha przyznanej dr. hab. Piotrowi Majorowi pretendować mogą młodzi lekarze środowiska krakowskiego wyróżniający się postępami w pracy naukowo-badawczej oraz postawą etyczno-moralną. Jest ona przyznawana raz do roku lekarzom medycyny lub lekarzom dentystom w wieku do lat 35 w różnych specjalnościach medycznych lub doktorom w wieku do 45 lat za prace habilitacyjne, które wnoszą istotne, nowe wartości do zawodowego życia lekarskiego. O wyborze laureata decyduje Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego na wniosek jury, w skład którego wchodzą: Prezes TLK oraz profesorowie tytularni reprezentujący rożne dziedziny medycyny.

W tym roku mija 20 lat od ustanowienia Nagrody Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. prof. M. Sycha.

Prof. Marek Sych – anestezjolog, kierownik Zakładu Reanimacji i Anestezjologii przy I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej oraz kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w latach 1984-1987 był rektorem Akademii Medycznej w Krakowie. Uroczystości związane z jej wręczaniem są jednocześnie okazją do uczczenie pamięci wybitnego lekarza, naukowca oraz wychowawcy młodej kadry lekarskiej  – wyspecjalizował ponad 100 lekarzy anestezjologów, był promotorem 16 przewodów doktorskich, a także przeprowadził magisteria 56 absolwentek Wydziału Pielęgniarskiego.


Data publikacji: 21.06.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót