Uroczystość czepkowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu


6 lipca w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.


Tradycja czepkowania sięga 1911 r., kiedy to po raz pierwszy w Polsce nosiły go uczennice Szkoły Pielęgniarskiej w Krakowie. Chociaż od roku 1991 pielęgniarki i położne nie mają obowiązku noszenia czepka, stanowi on integralną część stroju galowego ubieranego podczas różnego rodzaju uroczystości w tym państwowych i zawodowych. Stanowi symbol pokory i chęci służenia innym ludziom.

W historii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM uroczystość odbyła się już po raz czwarty. Absolwentki – w obecności władz uczelni i zaproszonych gości – złożyły przyrzeczenie, rozpoczynające się od słów: „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej […]” oraz odebrały z rąk mgr piel. Anny Kaczmarczyk, porucznika Wojska Polskiego, odznaczonej w 2017 r. Medalem im. Florence Nightingale lampkę oliwną. To właśnie prekursorka pielęgniarstwa – Florencja Nightingale – używała lampki oliwnej, doglądając chorych i rannych żołnierzy w czasie wojny krymskiej. Obecnie lampka jest symbolem niezawodności opieki pielęgniarskiej, życzliwości, ciepła, a także wiedzy.

Wydarzenie uświetnił wykład dr Teresy Gabryś, wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego zatytułowany „Świadomość zawodowa wczoraj i dziś”. Następnie absolwenci wysłuchali wystąpień zaproszonych gości: dr n. o zdr. Tadeusza Wadasa, przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, mgr Dominiki Studnickiej, zastępcy dyrektora ds. zarządzania zasobami ludzkimi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, oraz mgr Marii Szymaczek, Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przewodniczącej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Następnie zebrani odśpiewali Hymn Pielęgniarski, pieśń napisaną w roku 1935 przez Jana Kielarskiego na zamówienie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość zakończyła dr hab. Agnieszka Gniadek, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium-Medicum w Krakowie.

Podczas uroczystości nakładania czepków nie zabrakło wzruszeń, słów wdzięczności i podziękowań dla kadry dydaktycznej oraz dla licznie przybyłych rodziców i bliskich.


Data publikacji: 9.07.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót