Nagrody Premiera RP dla naukowców z UJ CM


Troje pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum – prof. Agnieszka Słowik, prof. Tadeusz Popiela oraz dr Mateusz Hołda – zostało laureatami nagród Prezesa Rady Ministrów za rok 2017. Wyróżnienia przyznawane są za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną, rozprawy habilitacyjne i doktorskie.


Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne przyznano prof. Agnieszce Słowik i prof. Tadeuszowi Popieli. Naukowców z Wydziału Lekarskiego nagrodzono za "Małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej" koordynowany przez Uniwersyteckie Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu. To pierwszy w Polsce innowacyjny system organizacyjny stworzony na bazie istniejących już zasobów ludzkich i sprzętowych, umożliwiający całodobowy dostęp dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Małopolski do najnowocześniejszego, interwencyjnego, wewnątrztętniczego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu.

Wśród laureatów nagród za wyróżnione rozprawy doktorskie znalazł się dr Mateusz Hołda z Wydziału Lekarskiego za pracę zatytułowaną  „Mitral isthmus and cavotricuspid isthmus – anatomical basis for ablation of arrhythmogenic substrate”.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Laureatów, corocznie w trybie konkursu, wyłania zespół ds. nagród, któremu przewodniczy prof. Stanisław Mikołajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zasiada w nim m.in. prof. Maria Dzielska, emerytowany pracownik Wydziału Historycznego UJ.

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Premiera RP.

 

Fot. Agnieszka Diaków, SU


Data publikacji: 10.07.2018Powrót