NCN sfinansuje badania prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 2. edycji konkursu SONATINA dla osób rozpoczynających karierę naukową.  Wśród wskazanych do finansowania znalazł się projekt prowadzony na Wydziale Farmaceutycznym przez dr Sabinę Podlewską.


SONATINA to konkurs skierowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 3 lat. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

Celem projektu prowadzonego przez dr Sabinę Podlewską jest rozwój grupy niezasadowych ligandów receptora serotoninowego 5-HT7, pochodnych 2-(6-okso-3-fenylo-1,6-dihydropirydazyn-1-ylo)-N-fenyloacetamidu, o zwiększonej stabilności metabolicznej. Obie z wymienionych własności są niezwykle istotne z punktu widzenia projektowania nowych związków o aktywności biologicznej. Niska zasadowość związków ma potencjał uwolnienia ich od efektów ubocznych, podczas  gdy stabilność metaboliczna jest istotna dla wywołania przez związek odpowiedzi biologicznej, zanim ulegnie on rozkładowi.

– SONATINA to konkurs dla osób, które doktorat uzyskały stosunkowo niedawno i potrzebują z jednej strony stabilnego zatrudnienia w jednostce naukowej, a z drugiej muszą zdobyć doświadczenie badawcze, czemu sprzyja współpraca międzynarodowa – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Po zakończeniu realizacji grantu badacze mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.

W drugiej edycji konkursu SONATINA  złożono 154 wnioski, z czego finansowanie otrzymało 45 badaczy. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 30 mln zł.

Listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie SONATINA 2 znajduje się na stronie www.ncn.gov.pl.


Data publikacji: 1.08.2018Powrót