Ponad 850 tysięcy złotych dla studentów Wydziału Lekarskiego w programie „Najlepsi z najlepszych! 3.0”


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę zatwierdzonych projektów w ramach programu „Najlepsi z najlepszych! 3.0”. Jego celem jest jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności. Na liście znalazło się 8 projektów przygotowanych przez studentów Wydziału Lekarskiego na łączną kwotę 851 280,90 zł.


„Najlepsi z najlepszych! 3.0” zakłada udział wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości.

W tej edycji konkursu do oceny merytorycznej przekazano 139 ofert. Ostatecznie MNiSW zatwierdziło 98 ofert, wśród nich projekty studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM:

  1. „Morfologia mięśnia sercowego w ujęciu nowoczesnych technik obrazowych oraz procedur kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii” – Jakub Hołda, Kamil Tyrak, opiekun: dr Mateusz Hołda;
  2.  „Wpływ obecności tętniaka wenątrzczaszkowego na parametry biomechaniczne tętnic mózgowych – opracowanie modelu matematycznego” – Kornelia Kliś, opiekun: prof. Jerzy Gąsowski;
  3.  „Minimalnie inwazyjna chirurgia onkologiczna – od eminence do evidence based medicine” –  Magdalena Mizera, Natalia Gajewska, Grzegorz Torbicz, Jan Sylwester Witowski, opiekun: dr hab. Michał Pędziwiatr;
  4.  „Nowoczesny protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej (ERAS) a bezpieczeństwo zabiegów bariatrycznych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej” – Tomasz Stefura, Jakub Droś, Artur Kacprzyk, Katarzyna Chłopaś, opiekun: dr hab. Piotr Major;
  5.  „Systematic Insight into efficacy of probiotics in bariatric and psychiatric patients” – Mateusz Świerz, Dawid Storman, Katarzyna Jasińska, Magdalena Górecka, Anna Skuza, Wojciech Staśkiewicz, opiekun: dr hab. Małgorzata Bała oraz mgr Paulina Toboła;
  6.  „Neuroanatomia oparta na faktach – znaczenie kliniczne wariantów anatomicznych w neurochirurgii” – Dominik Taterra, Bendik Skinningsrud, opiekun: dr hab. Krzysztof Tomaszewski;
  7. „Opracowanie metodologii randomizowanego badania wpływu tele-rehabilitacji na wyniki leczenia chorych po niepowikłanych operacjach dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa” – Uladzislau Ulasavets – opiekun: dr Jarosław Polak;
  8.  „Anatomia kliniczna oparta na faktach we współczesnej chirurgii ortopedycznej” – Przemysław Pękala, Jakub Pękala, Michał Zarzecki, opiekun: dr hab. Krzysztof Tomaszewski.

Otrzymane środki laureaci mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na międzynarodowe zawody, zajęcia przygotowujące do zawodów, zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej oraz materiałów i odczynników.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Data publikacji: 6.08.2018Powrót