Wyzwania w hematologii – konferencja naukowa


W dniach 7-8 września w Krakowie odbyła się pierwsza konferencja pod nazwą „Wyzwania w hematologii” poświęcona rzadkim nowotworowym schorzeniom układu krwiotwórczego stanowiącym grupę chorób mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych (MDS-MPN). Wymagająca dla wykładowców tematyka spotkania okazała się bardzo atrakcyjna i przyciągnęła do Krakowa wielu lekarzy z 9 ośrodków hematologicznych.


Obrady otworzył prof. Marek Sanak, pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum, który przywitał gości w imieniu uczelni.

Pierwszej sesji przewodniczyła prof. Lidia Gil z Poznania i – zasiadający w komitecie naukowym konferencji – prof. Aleksander B. Skotnicki.  

Ciekawe wykłady dotyczące diagnostyki, czynników rokowniczych i możliwości leczenia MDS-MPN uzupełniła sesja poświęcona opisom przypadków przygotowanych w języku angielskim, co umożliwiło dyskusję z udziałem wybitnej ekspertki w tej dziedzinie prof. Valerii Santini z Uniwersytetu we Florencji.

W konferencji – na zaproszenie organizatora – brała także udział delegacja pacjentów zrzeszonych w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

– Duże zainteresowanie konferencją oraz wysokie oceny programu i organizacji wystawiane przez jej uczestników pozwala mieć nadzieję, że „Wyzwania w hematologii” znajdą w przyszłości swoje stałe miejsce w kalendarzu polskich wydarzeń hematologicznych – podsumował dr hab. med. Tomasza Sacha z Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM, organizator konferencji. I dodał: Udało nam się zrealizować cel, którym było przybliżenie tematyki rzadko goszczącej na innych sympozjach naukowych i omówienie schorzeń sprawiających duże trudności diagnostyczne, których leczenie ze względu na brak przyjętych standardów postępowania wymaga wybitnie indywidualnego podejścia.


Data publikacji: 11.09.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót