Prof. Marcin Barczyński w gronie laureatów konkursu Złoty Skalpel 2018


Ogólnopolski projekt „Neuromonitoring nerwów krtaniowych w chirurgii tarczycy” kierowany przez prof. Marcina Barczyńskiego związanego z Kliniką Chirurgii Endokrynologicznej UJ CM i III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM w Krakowie, prezesa Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, znalazł się w gronie laureatów tegorocznego konkursu Złoty Skalpel 2018.


Złoty Skalpel to prestiżowy plebiscyt organizowany przez redakcję „Pulsu Medycyny” od 10 lat. Konkurs promuje innowatorów, których działania przyczyniają się do podniesienia jakości opieki medycznej w Polsce.

Projekt „Neuromonitoring nerwów krtaniowych w chirurgii tarczycy” realizowany jest od 2010 roku przez Polską Grupę Badawczą ds. Neuromonitoringu Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, która została powołana w celu walidacji metody śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych w chirurgii tarczycy i upowszechniania tej nowej techniki w naszym kraju. W Polsce corocznie wykonuje się około 30 ty. operacji tarczycy, w tym blisko 4 tys. z powodu raka tarczycy.

W ramach projektu odbyło się w Krakowie kilka konferencji naukowych promujących bezpieczne metody operowania tarczycy, w tym Pierwszy Światowy Kongres Neuromonitoringu w Chirurgii Tarczycy i Przytarczyc w 2015 r. zorganizowany przez zespół Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej UJ CM, III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM we współpracy z Międzynarodową Grupą Badawczą ds. Neuromonitoringu w Chirurgii Tarczycy i Przytarczyc. Jednocześnie na bazie III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM we współpracy z Odziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej z Onkologią Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zorganizowano łącznie 35 dwudniowych kursów szkoleniowych w zakresie neuromonitoringu dla lekarzy chirurgów i otolaryngologów z kraju i zagranicy. Prowadzono także ogólnopolską kampanię edukacyjną dla pacjentów „Tarczyca – otocz ją opieką”, która wpłynęła na zwiększenie świadomość pacjentów co do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia operacyjnego różnych schorzeń tarczycy.

W efekcie realizacji projektu, w okresie od 2010 do 2018 roku, wzrosła w Polsce liczba operacji tarczycy wykonywanych ze śródoperacyjnym neuromonitoringiem nerwów krtaniowych z około 1 proc. do ponad 20 proc., co w istotny sposób wpłynęło na poprawę jakości świadczeń medycznych i życia pacjentów operowanych z powodu różnych schorzeń tarczycy, w tym raka tarczycy. Aktywność polskich naukowców została zauważona i doceniona na arenie międzynarodowej – członkowie polskiej Grupy zostali zaproszeni, w roli ekspertów, do opracowania standardów i rekomendacji zastosowania tej techniki w chirurgii tarczycy. Zostały one potem opublikowane w prestiżowych periodykach medycznych i obecnie są akceptowane na całym świecie.

Więcej o laureatach tegorocznej edycji plebiscytu Złoty Skalpel na stronie Pulsu Medycyny.
Data publikacji: 11.10.2018Powrót