Umowa o wpółpracy z Roswell Park Comprehensive Cancer Center w zakresie badań onkologicznych


30 października 2018 r. podpisano porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum i Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ a Roswell Park Comprehensive Cancer Center in Buffalo w zakresie badań onkologicznych.


Założone w 1898 roku – jako pierwsze w Stanach Zjednoczonych – centrum walki z chorobami nowotworowymi Roswell Park wyznaczyło standardy dla dzisiejszego multidyscyplinarnego podejścia do opieki nad chorującymi onkologicznie.

Spotkanie, które zorganizowano w Krakowie, poświęcone było różnym aspektom współpracy, jakie może podjąć uczelnia i Roswell Park Comprehensive Cancer Center. W skład delegacji RPCCC weszli prof. Kunle Odunsi, prof. Paweł Kaliński, prof. Agnieszka Witkiewicz i prof. Danuta Kozbor, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ reprezentowały prof. Jolanta Jura, kierownik Zakładu Biochemii Ogólnej oraz prof. Hanna Rokita, kierownik Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii, a Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum prof. Marek Sanak, pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju CM, prof. Wojciech Jurczak, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, prof. Piotr Wysocki kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, prof. Kazimierz Pityński, kierownik Kliniki Ginekologii i Onkologii i Katedry Ginekologii i Położnictwa, prof. Piotr Richter, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, pełnomocnik rektora UJ ds. ogólnych w CM oraz prof. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii.

Po oficjalnym przywitaniu, podpisano Memorandum of Understanding, a następnie rozpoczęła się część dyskusyjna. W przedstawianych prezentacjach uczestnicy poruszali kilka tematów, m.in. działania badawcze i dydaktyczne, szkolenia laboratoryjne i medyczne, wspólne próby kliniczne, a także konsultacje onkologiczne w przypadkach klinicznych.


Data publikacji: 30.10.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót