Nagrody MNiSW: wśród wyróżnionych naukowcy z Wydziału Lekarskiego UJ CM


Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – otrzymali jedno z prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W gronie 69 wyróżnionych znalazło się kilkunastu naukowców z Wydziału Lekarskiego UJ CM. Gala wręczenia nagród odbyła się 3 grudnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie.


– Ciągle jest niestety tak, że rozumienie wagi, znaczenia nauki, uczelni, procesu kształcenia przyszłych elit polskiego społeczeństwa jest zbyt małe. Mam świadomość na jak wiele przeciwności musieliście państwa natrafić i jak wiele przeciwności musieliście pokonać, żeby znaleźć się w tym miejscu swojego dorobku naukowego, swojej ścieżki podążania ku prawdzie – powiedział podczas uroczystości wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Coroczne wyróżnienia przyznawane są przez MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku.

Laureatem nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia został dr hab. Piotr Major, kierownik ds. programowych z Kliniki Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich II Katedry Chirurgii Ogólnej WL UJ CM.

Za osiągnięcia organizacyjne wyróżniono dr hab. Małgorzatę Bałę, kierownika Zakładu Higieny i Dietetyki WL UJ CM.

Nagrodę zespołową w kategorii najlepsi dydaktycy otrzymali dr hab. Krzysztof Bryniarski, prof. UJ, dr hab. Monika Baj-Krzyworzeka, dr Iwona Filipczak-Bryniarska, prof. Tomasz Guzik, dr hab. Szczepan Józefowski, lek. Izabella Kierzkowska, dr hab. Mariusz Korkosz, prof. UJ, prof. Janusz Marcinkiewicz, dr Katarzyna Nazimek, dr Bernadeta Nowak, prof. Rafał Olszanecki, prof. Anna Pituch-Noworolska, prof. Maciej Siedlar, dr Anna Szaflarska – autorzy podręcznika "Immunologia" skierowanego zarówno do studentów kierunków medycznych i  farmaceutycznych, jak i lekarzy i diagnostów zajmujących się problemami chorób o podłożu immunologicznym i zapalnym, a także dla osób przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką immunologii medycznej. Więcej informacji o książce na stronie Dawki wiedzy.
Data publikacji: 5.12.2018Powrót