Dr hab. Sebastian Polak z Wydziału Farmaceutycznego laureatem programu „Dialog” resortu nauki


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało listę beneficjentów programu „Dialog”. W gronie wyróżnionych jest dr hab. Sebastian Polak z Zakładu Farmacji Społecznej Wydziału Farmaceutycznego, prowadzący projekt „PharmOPTIM.PL – centrum optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii, koncepcja i wdrożenie pilotażowe”.


Program "Dialog" obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: "doskonałość naukowa", "nauka dla innowacyjności" i "humanistyka dla rozwoju". Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki i sferze społeczno-gospodarczej. Program ma wspierać działania zmierzające do wdrażania rozwiązań podwyższających jakość i konkurencyjność badań naukowych; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych. Pojedynczy grant, który można uzyskać, wynosi od 100 tys. do 2 mln zł. Aplikować o nie mogą jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, a także konsorcja.

Wskazany do finansowania projekt autorstwa dr. hab. Sebastiana Polaka  ma na celu przygotowanie schematów współpracy naukowej specjalistów z różnych dziedzin pozwalającej na opracowanie i wdrożenie rozwiązań, których bezpośrednimi beneficjentami będą przede wszystkim pacjenci. Połączenie wiedzy eksperckiej z możliwościami integracji informacji i optymalizacji terapii oferowanymi przez algorytmy matematyczne ma skutkować systemem komputerowym wspomagającym farmakoterapię personalizowaną. Zadanie będzie realizowane we współpracy z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzami ze Szpitala Grochowskiego w Warszawie.


Data publikacji: 3.01.2019Powrót