Prof. Tomasz Brzozowski przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału V PAN


W wyniku wyborów przeprowadzonych w Polskiej Akademii Nauk (PAN), prof. Tomasz Brzozowski, kierownik Katedry Fizjologii UJ CM, został powtórnie wybrany na przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V – Nauk Medycznych na kadencję 2019-2022.


Podczas zebrania prezydium PAN w Pałacu Staszica w Warszawie, uroczystej nominacji przewodniczących Rad Kuratorów pięciu wydziałów PAN na lata 2019-2022 dokonał prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. W skład Rady Kuratorów Wydziału V – Nauk Medycznych PAN wchodzą członkowie Rady Wydziału Lekarskiego: prof. Anetta Undas (kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej UJ CM) i prof. Tomasz Grodzicki (prorektor UJ ds. CM, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii) oraz przedstawiciel krajowego środowiska naukowego prof. Tomasz Guzik (kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi).

Zgodnie z ze statutem PAN (art. 28 ust. 4 ustawy o PAN), do obowiązków Rady Kuratorów PAN należy przeprowadzanie okresowej oceny instytutów naukowych na potrzeby Akademii i jej organów, w tym wyznaczanie krajowych i międzynarodowych audytorów i rozpatrywanie ich raportów, występowanie do prezesa PAN z wnioskami o reorganizację, przekształcenie lub likwidację instytutów, przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektorów instytutów naukowych i dokonywanie oceny komitetów naukowych.

Fot. Konrad Osajda
Data publikacji: 4.02.2019Powrót