I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM w prestiżowym projekcie Innovations in Surgery


I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM – jako jedyna polska klinika – została włączona do prestiżowej światowej grupy klinik chirurgicznych współpracujących w ramach międzynarodowego projektu Innovations in Surgery. Zainicjowany i prowadzony przez najlepszą amerykańską klinikę Cleveland Clinic, polega na regularnej wymianie wiedzy i doświadczeń, m.in. w ramach comiesięcznych wideokonferencji.


W projekt zaangażowane są najlepsze amerykańskie kliniki chirurgiczne – poza Cleveland Clinic – również Mayo Clinic, Harvard University, John Hopkins, Columbia University, Mount Sinai New York.  

W pierwszej wideokonferencji – która odbyła się 1 lutego br. – brali udział pracownicy Katedry i wraz z kolegami z prestiżowych klinik, takich jak John Hopkins, Cornell, Columbia University czy King’s College dyskutowali na temat bieżących problemów chirurgii małoinwazyjnej i metabolicznej.

Kierowana przez prof. Piotra Richtera I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM jest jedyną polską i jedną z nielicznych europejskich klinik stale współpracującą z najlepszymi amerykańskimi uniwersytetami w ramach projektu Innovations in Surgery. Nawiązanie tej współpracy było możliwe  m.in. dzięki zaangażowaniu dr hab. Tomasza Roguli, prof. UJ, wieloletniemu profesorowi Cleveland Clinic, który od listopada 2018 r. jest również pracownikiem krakowskiej placówki.
Data publikacji: 7.02.2019Powrót