POKOLEnia umożliwią rozwój zawodowy lekarzy


1 marca 2019 r. w UJ CM ruszył projekt „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”. Zajęcia będą prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i wyjazdowym, aby umożliwić skorzystanie z nich lekarzom z regionów o utrudnionym dostępie do szkoleń.


Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności medycznych i kompetencji społecznych opartych o Evidence Based Medicine dotyczących leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz umiejętności chirurgicznych w postępowaniu z pacjentami w podeszłym wieku.

Program szkoleń został opracowany na podstawie ankiet, które rozesłano do 6 tys. lekarzy. Jako szczególnie interesujące ankietowani wskazali takie zagadnienia jak farmakoterapia bólu (interakcje, powikłania i pułapki leczenia), farmakoterapia i polipragmazja u osób starszych, przekazywanie trudnych wiadomości, komunikacja z pacjentem, komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym, lęk i depresja w chorobach somatycznych (trudności diagnostyki i leczenia, wpływ na rokowanie), optymalizacja postępowania leczniczego u osób starszych (funkcje poznawcze, zaburzenia świadomości (majaczenie) oraz stany nagłych w geriatrii.

Proponowane w ramach szkolenia warsztaty i seminaria z zakresu chirurgii, psychiatrii oraz reumatologii i kompetencji społecznych związanych z właściwymi interakcjami społecznymi i komunikacją pomiędzy lekarzem i pacjentem w starszym wieku będą miały charakter interdyscyplinarny.

Szkolenia będą prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i wyjazdowym, co znacząco ułatwi do nich dostęp większej liczbie lekarzy. Podczas zajęć wyjazdowych wykorzystywane będzie Mobilne Centrum Szkoleniowe, które pozwoli na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności w dowolnym miejscu w Polsce.

W składzie interdyscyplinarnego zespołu naukowego projektu POKOLEnia znaleźli się: prof. Dominika Dudek (moduł psychiatryczny), prof. Mariusz Korkosz (moduł reumatologiczny), prof. Piotr Richter (moduł chirurgiczny), prof. Andrzej Budzyński (moduł chirurgiczny), dr Michał Nowakowski (moduł chirurgiczny), prof. Jan Dobrogowski (konsultacje – medycyna bólu), prof. Barbara Gryglewska (konsultacje), dr Karolina Piotrowicz (konsultacje – geriatria), dr Jarosław Woroń (konsultacje – farmakologia kliniczna).

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu POKOLEnia.

 


Data publikacji: 2.03.2019Powrót