Profesorowie Jan Dobrogowski i Piotr Chłosta wyróżnieni w plebiscycie „Człowiek Roku 2018”


8 marca w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbyła się uroczystość wręczenia nagród w plebiscycie Człowiek Roku organizowanym przez redakcję „Gazety Krakowskiej”. Po raz 27 wyróżniono wybitnych artystów, lekarzy i naukowców związanych z Krakowem i Małopolską.


– Trudno było wybrać tych dwunastu najwspanialszych, spośród tylu wybitnych ludzi mieszkających w naszym regionie – mówił prof. Józef Lipiec, przewodniczący Kapituły, gratulując laureatom. A Jerzy Sułowski, redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej”, dodał: Tego, co Państwo osiągnęli, nie da się zrobić w rok. Proszę więc traktować tę nagrodę jako wyróżnienie za całokształt Waszej działalności.

Wśród 12 wyróżnionych znalazło sie dwóch profesorów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum: Jan Dobrogowski I Piotr Chłosta.

Prof. Jan Dobrogowski pracuje w Zakładzie Badania i Leczenia Bólu (Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii) UJ CM. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, a obecnie jego prezesem. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, International Association for the Study of Pain, European Society of Anaesthesiologists, organizator międzynarodowych sympozjów „Progress in Pain Treatment”, a także zjazdów PTBB w Krakowie.

Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 300 prac i artykułów w pracach zbiorowych opublikowanych w czasopismach krajowych oraz zagranicznych, a także kilkadziesiąt prac prezentowanych na zjazdach zagranicznych. Jest recenzentem prac w czasopismach: "Ból", "Pharmacological Reports", "Polska Medycyna Paliatywna" i "Przegląd Lekarski" oraz zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Ból”.

Prof. Piotr L. Chłosta (FEBU) kieruje Katedrą i Kliniką Urologii UJ CM. Do głównych obszarów jego zainteresowań naukowych i zawodowych należą: urologia onkologiczna, endourologia i urologia laparoskopowa. Jako pierwszy urolog w Polsce i jeden z pierwszych na świecie wykonał laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra, jako pierwszy w Polsce wytworzył zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo oraz – jako pierwszy urolog na świecie – wykonał operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej u mężczyzny metodą laparoskopii.  Rozwinął także minimalnie inwazyjną metodę biopsji mającą zastosowanie w przypadku znacznie zaawansowanego raka pęcherza moczowego oraz współtworzył i wdrożył metodę przezskórnej cystolitotrypsji (PCCL) w leczeniu chorych na kamicę pęcherza moczowego.

Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i zagranicą oraz kilkunastu rozdziałów w książkach. Współredaktor i współautor pierwszego w Polsce Atlasu Laparoskopii Urologicznej, członek rad naukowych wielu krajowych i zagranicznych czasopism recenzowanych oraz wielu towarzystw naukowych, od 2008 roku przewodniczy Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

W 2018 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie.

W tym roku dwunastu Ludzi Roku wybrała Kapituła, w której skład wchodzą: prof. Józef Lipiec – etyk i filozof, prof. Jerzy Sadowski – znany kardiochirurg ze szpitala Jana Pawła II w Krakowie, ksiądz infułat Bronisław Fidelus – wieloletni archiprezbiter bazyliki Mariackiej, dr Krzysztof Pawłowski – fizyk, przedsiębiorca, były senator, założyciel i prezydent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Dariusz Kołacz – wiceprezes oddziału Polska Press w Krakowie, Jerzy Sułowski – redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej” oraz Teresa Brandys, redaktorka „Gazety Krakowskiej”, opiekunka (od pierwszej edycji) plebiscytu.

Fot. Anna Kaczmarz/Gazeta Krakowska

 

 
Data publikacji: 11.03.2019Powrót