Krakowskie Gry Symulacyjne, edycja nr 6


16 marca w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM odbyły się VI Krakowskie Gry Symulacyjne, podczas których studenci mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, tworząc zespół udzielający pomocy pacjentowi w stanie zagrożenia życia. W tegorocznej edycji udział wzięło dziewięć zespołów. Zawody są eliminacjami do ogólnopolskiego SimChallenge 2019.


Scenariusze przygotowane dla uczestników wymagały zaangażowania całego zespołu w udzielanie pomocy pacjentowi, ważne były więc umiejętności efektywnej komunikacji, właściwe planowanie działań czy skuteczne wykorzystanie dostępnych zasobów. Każdy zespół składa się z pięciu osób będących studentami kierunków medycznych, w tym co najmniej jednego studenta kierunku lekarskiego.

Studenci „leczyli” dwoje pacjentów symulowanych: jednego w hipotermii, drugiego z napadowym częstoskurczem nadkomorowym, a także dziecko z wstrząsem septycznym, kobietę z ciężką niewydolnością oddechową, poszkodowanego urazowego po upadku z wysokości. W ostatnim scenariuszu uczestnicy mogli wykorzystać umiejętności badania USG metodą FAST przy użyciu specjalnego manekina.

W tym roku najlepsza okazała się drużyna w składzie: Kamil Kajdas, Aleksander Koszman, Marta Biedrawa, Gabriela Wilczyńska i Marcin Kołata.

W kolejnym dniu wraz ze studentami Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców zrealizowano zadania w ramach SIM GAMES 2019, w których brały udział drużyny anglojęzyczne z kilku uczelni medycznych, w sumie 7 zespołów. Niedzielne wydarzenie miało charakter głównie edukacyjny, po zrealizowaniu każdego scenariusza prowadzący przedstawiali uczestnikom informacji zwrotnej.

Krakowskie Gry Symulacyjne to organizowane corocznie spotkanie osób zaangażowanych w UJ CM w szkolenie studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji. W tym roku na zawodach gościliśmy zespoły z Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Ołeksandra Bohomołcia w Kijowie.

Zawody zostały przygotowane i przeprowadzone przez pracowników Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM oraz Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM.


Data publikacji: 18.03.2019ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót