Prof. sir Leszek Borysiewicz doktorem honoris causa UJ


Wybitny immunolog, twórca szczepionki przeciw wirusowi HPV, członek władz uniwersytetu Cambridge, brytyjski lekarz polskiego pochodzenia prof. sir Leszek Borysiewicz odebrał dziś w auli Collegium Maius – podczas uroczystego posiedzenia Senatu – tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Uroczystość otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak, przybliżając zebranym historię i tradycje związane z nadawaniem tytułu doktora honoris causa na UJ. Następnie prof. Maciej Siedlar, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej UJ CM, wygłosił laudację, w której podsumował najważniejsze dokonania prof. Borysiewicza.

– Prof. sir Leszek Borysiewicz zawsze podkreślał znaczenie rozwoju badań podstawowych w kontekście ich przydatności dla dobra ogółu społeczeństwa, niezależnie od dzielących obywateli granic oraz ich statusu społecznego. Pomimo osiągnięcia pozycji jednego z najwybitniejszych brytyjskich naukowców, prof. sir Leszek Borysiewicz podkreśla swoje polskie korzenie i aktywnie wspiera rozwój polskiej nauki. Prowadził m.in. wykłady dla Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, a w 2013 roku odwiedził Uniwersytet w Krakowie, omawiając kwestie zarządzania w uczelniach wyższych. Za swoje zasługi na polu wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej odznaczony został przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego Honorową Odznaką Bene Merito – powiedział laudator. – Przedstawiając kandydaturę Pana Profesora do najwyższej godności Uniwersytetu Jagiellońskiego jestem przekonany, że będzie ona wyrazem uznania dla wybitnego naukowca, lekarza i organizatora życia naukowego, który wniósł znaczny wkład w promocję Polski i Uniwersytetu na forum międzynarodowym.

Po odczytaniu łacińskiego tekstu dyplomu przez dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Macieja Małeckiego i wręczeniu dyplomu przez rektora UJ głos zabrał sam uhonorowany. Podkreślił, że otrzymanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego napełnia go wielką dumą. Jak zaznaczył, krakowska uczelnia mocno odcisnęła się w jego pamięci już podczas jego pierwszej wizyty w Polsce w 1983, gdy poznał na konferencji późniejszego rektora UJ prof. Aleksandra Koja oraz grupę studentów medycyny. Nawiązał również do wieloletniej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Cambridge. – Najstarsze uczelnie w Europie mają dwie cechy wspólne. Jedną z nich jest kierowanie się zasadami wolności akademickiej, a drugą – stopniowa ewolucja, przekształcanie się i rozwijanie, by sprostać wymaganiom otaczającej je rzeczywistości. Uniwersytety dają społeczeństwu korzyści, które są nie do przecenienia, dlatego ważne jest, by kultywować wszystkie dziedziny nauki, a nie jedynie te opłacalne. Wolność myśli i działania to podstawy wolności akademickiej, a wolność akademicka to coś, o co warto walczyć – mówił prof. Borysiewicz.

– Dziękuję prof. sir Leszkowi Borysiewiczowi za te słowa. Są one szczególnie ważne w Polsce w obecnych czasach, kiedy zastanawiamy się nad reformami i przyszłością polskiej nauki – powiedział prof. Wojciech Nowak, zamykając uroczyste posiedzenie Senatu UJ.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego nadawany jest wybitnym osobowościom – uczonym, politykom, działaczom społecznym – jako wyraz uznania dla ich dorobku. Prof. sir Leszkowi Borysiewiczowi godność ta została przyznana m.in. za:

– zasługi na polu wzmacniania pozycji nauki polskiej na arenie międzynarodowej,

– wkład w rozwój badań nad immunologicznym podłożem zakażeń wirusowych oraz nowotworów złośliwych indukowanych wirusami,

– osiągnięcia w zakresie immunoterapii, a w szczególności opracowanie szczepionki przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego,

– podjęcie dyskusji nad aspektami etycznymi badań z wykorzystaniem komórek macierzystych, jak również eksperymentów z użyciem zarodków oraz metod klonowania,

– wkład w promocję osiągnięć Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wzmocnienie współpracy między Uniwersytetem w Cambridge a UJ.

Prof. Leszek Borysiewicz urodził się w Cardiff w 1951 roku. Jego rodzice – Jan i Zofia z domu Wołoszyn – są polskimi emigrantami, którzy osiedlili się w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. Jako zdolny uczeń rozpoczął naukę w Cardiff High School, a następnie studia medyczne w Welsh National School of Medicine (dziś część Cardiff University School of Medicine). Stypendysta MRC Clinical Training Fellowship, w 1977 roku rozpoczął pracę badawczą w Royal Postgraduate Medical School, gdzie zainteresował się immunologią, głównie w kontekście zakażeń wirusowych.

Jego kariera zawodowa początkowo związana była z medycyną akademicką na uniwersytecie w Cambridge (1987), potem objął stanowisko konsultanta w londyńskim Hammersmith Hospital.

W 1991 roku powrócił do Cardiff, gdzie objął kierownictwo Wydziału Lekarskiego w University of Wales. To właśnie tam przeprowadzone zostały – pierwsze w Europie – badania kliniczne nad szczepionką przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.

W 2004 roku prof. Borysiewicz przeniósł się do Imperial College London, gdzie został mianowany prorektorem do spraw planowania akademickiego i naukowego. We wrześniu 2007 roku objął stanowisko kierownika Medical Research Council, brytyjskiej instytucji rządowej, która zajmuje się pracami w dziedzinie nauk medycznych (z rocznym budżetem w wysokości około 500 milionów funtów). W tej roli przyczynił się do podjęcia publicznej debaty nad jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień współczesnej medycyny dotyczącej etycznej strony badań z wykorzystaniem komórek macierzystych, eksperymentów z użyciem zarodków oraz metod klonowania.

Działalność naukowa prof. Borysiewicza koncentruje się na zagadnieniach immunologii zakażeń wirusowych, chorób zakaźnych oraz nowotworów złośliwych indukowanych wirusami. Największe uznanie w środowisku naukowym zyskał dzięki opracowaniu szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) będącego przyczyną raka szyjki macicy. Obecnie programem szczepień na HPV objęte są wszystkie dziewczynki od 9. do 15. roku życia oraz kobiety w wieku 16-26 lat. Nie mniej cenione są jego osiągnięcia naukowe dotyczące badań nad wirusem cytomegalii (CMV).

Prof. Borysiewicz jest członkiem The Royal Society oraz rady Cancer Research UK, inicjatorem powstania Academy of Medical Sciences i współprzewodniczącym grupy doradczej zajmującej się komórkami macierzystymi. Kierował pracą grupy naukowej koordynującej strategię badań nad chorobą Creutzfeldta-Jakoba u ludzi.

Autor raportów dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Departamentu Zdrowia, współautor ponad 120 publikacji, głównie z zakresu immunologii i wirusologii. Publikuje w najbardziej uznanych czasopismach, takich jak Lancet, Science, Nature, Journal of Experimental Medicine, Journal of General Virology, Cancer Research czy Blood.

Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymał wiele nagród i wyróżnień – za pionierskie badania nad szczepionkami (zwłaszcza przeciwko wirusowi HPV) w 2001 r. został mianowany Komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego i otrzymał z rąk królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II tytuł szlachecki. Został również nagrodzony m.in. medalem Royal Society of Medicine’s Jephcott oraz medalem zaufania Moxon Royal College of Physicians. W 2010 roku przyznano mu tytuł doktora honoris causa University of Sheffield.


Data publikacji: 10.04.2019ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót