Prof. Antoni Dziatkowiak otrzymał tytuł honorowego obywatela Krakowa


Wybitny kardiochirurg, twórca i wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum prof. Antoni Dziatkowiak został honorowym obywatelem Krakowa. Wyróżnienie przyznali mu miejscy radni w uznaniu jego zasług dla rozwoju krakowskiej kardiochirurgii.


Prof. Antoni Dziatkowiak urodził się 26 maja 1931 r. w Rogaczewie Wielkopolskim. Tzw. małą maturę uzyskał w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Mosinie, a w 1951 roku zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia medyczne rozpoczął na Uniwersytecie Karola w Pradze, a kontynuował w Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie w 1956 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny.

Pracę zawodową rozpoczął w 1955 r. w Poznaniu w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia pod kierunkiem prof. Jana Molla. Jako jego najbliższy współpracownik przeniósł się z nim do Łodzi, gdzie w latach 1966-1979 pracował w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej, początkowo jako adiunkt, a od 1973 roku jako docent i zastępca kierownika Kliniki.

Do Krakowa, na zaproszenie rektora Akademii Medycznej, przeniósł się w roku 1979. Powierzono mu zorganizowanie Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń (obecnie: Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum) oraz Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej (obecnie: Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum). Funkcje kierownika kliniki oraz dyrektora instytutu pełnił do czasu przejścia na emeryturę w październiku 2001 r. Był także dyrektorem Instytutu Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Przeprowadził ponad 30 tys. operacji – zarówno w kraju, jak i zagranicą. W 1969 r. asystował przy pierwszym przeszczepie serca w Polsce przeprowadzonym przez prof. Jana Molla. W 1988 r. dokonał pierwszej transplantacji serca w Krakowie.

Prof. Dziatkowiak wprowadził własne metody operacji serca i aorty opisywane przez światowe pisma medyczne. Dzięki niemu w Krakowie powstała jedna z najnowocześniejszych w Europie Klinika Kardiochirurgii.

Ma na swoim koncie liczne wyróżnienia i odznaczenia, m.in. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski nadany za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, Złoty Medal Miasta Krakowa, Srebrny Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego czy Złoty Skalpel.

Wniosek o przyznanie Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zostało przyznane na podstawie wniosku zgłoszonego przez prezydencki klub radnych Przyjazny Kraków popartym przez dyrekcję i pracowników Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, a także Radę Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

W czerwcu tego roku mija 40 lat zawodowej i społecznej działalności prof. Antoniego Dziatkowiaka w Krakowie.


Data publikacji: 9.05.2019Powrót