Międzynarodowa dyskusja o edukacji medycznej


W dniach 7-9 maja odbyło się Forum Edukacji Medycznej (FEM) – kontynuacja organizowanych od 2010 roku przez Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM cyklicznych spotkań nauczycieli akademickich. Gośćmi wydarzenia byli wybitni polscy i zagraniczni wykładowcy, którzy przedstawiają najnowsze osiągnięcia z zakresu edukacji medycznej.


Pierwszy dzień konferencji, prowadzony w języku polskim, objął zagadnienia dotyczące przygotowania i organizacji egzaminów testowych, obiektywnych strukturyzowanych egzaminów klinicznych (OSCE) oraz prowadzenia zajęć dla studentów i personelu medycznego z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności.

Drugi dzień konferencji został przeprowadzony w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Światowi eksperci z uczelni takich jak McMaster University, Harvard Kennedy School, Johns Hopkins School of Medicine, poruszyli m.in. zagadnienia wpływu stresu na wyniki oceny, rozwiązywania konfliktów czy roli pacjentów jako nauczycieli w kształceniu personelu medycznego.

Konferencji towarzyszyły warsztaty, podczas których doświadczeni nauczyciele podzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami.

W tym roku po raz pierwszy współorganizatorami konferencji byli: McMaster University, kolebka evidence based medicine (EBM) i nauczania metodą opartą na rozwiązywaniu problemów (problem based learning, PBL), Polski Instytut Evidence Based Medicine, Medycyna Praktyczna, European Federation of Internal Medicine (EFIM), European Union of Medical Specialists (UEMS) oraz American College of Physicians (ACP).


Data publikacji: 9.05.2019ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót