Aktualności


Spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego

17.12.2014
Kolędy w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica rozpoczęły odbywające się w auli Collegium Novum UJ tradycyjne spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in...
Spotkanie opłatkowe społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum

15.12.2014
W Sali Nowodworskiej miało miejsce tradycyjne, coroczne spotkanie opłatkowe społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum oraz akademickiego środowiska medycznego Krakowa. Jako gospodarz spotkania, Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler przywitał...


15.12.2014
Informujemy o korzystnym dla UJ CM wyroku KIO w sprawie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, po rozpoznaniu odwołania Konsorcjum: Budimex S.A. (Lider) oraz...
IX Sympozjum pt. „Postępy w  immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”

11-13.12.2014
W Krakowie miało miejsce IX Sympozjum pt. „Postępy w  immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”. Organizatorem konferencji był Instytut Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego...
35-lecie powstania Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

10.12.2014
W Auli Collegium Novum UJ miało miejsce uroczyste spotkanie zorganizowane z okazji Jubileuszu 35-lecia powstania Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, którego kliniki i zakłady zlokalizowane są w Krakowskim Szpitalu...