Aktualności


Spotkanie nowych laureatów z różnych ośrodków naukowych w Polsce

25.06.2014
W Collegium Nowodworskiego miało miejsce spotkanie nowych laureatów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, którzy uzyskali dotację rządową uzyskując status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW)...
Uroczystość absolutoryjna na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

22.06.2014
W Auditorium Maximum UJ miała miejsce uroczystość absolutoryjna na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Uroczystości przewodniczyli Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej prof...
Wręczenie kart absolutoryjnych absolwentom Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

22.06.2014
W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wręczenia kart absolutoryjnych absolwentom Wydziału Farmaceutycznego UJ CM na kierunkach: farmacji, analityki medycznej i kosmetologii. Uroczystości przewodniczyli:...
Spotkanie związane z 50-leciem Stowarzyszenia Absolwentów UJ

21.06.2014
W auli Collegium Novum UJ miało miejsce uroczyste spotkanie związane z 50-leciem Stowarzyszenia Absolwentów UJ połączone z mszą, spotkaniem towarzyskim i okolicznościową wystawą poświęconą Stowarzyszeniu Absolwentów UJ. Na...
I Sympozjum "Mechaniczna trombektomia w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu"

21.06.2014
W Krakowie miało miejsce I Sympozjum „Mechaniczna trombektomia w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu” zorganizowane przez Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedrę...