Aktualności


Wykład pt. “Peripheral inflammations/infections and Alzheimers’s disease: the periodontal link”

26.06.2014
W Collegium Nowodworskiego odbył się wykład pt. “Peripheral inflammations/infections and Alzheimers’s disease: the periodontal link”, który wygłosiła prof. Angela Kamer (New York University School of Medicine, USA). Wykład odbył się...


26.06.2014
Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler podpisał w imieniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum "Pakt dla Horyzontu 2020". Przystąpienie do paktu jest jednocześnie deklaracją gotowości przyjęcia jego zapisów...
Uroczyste promocje habilitacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM

26.06.2014
W Collegium Maius UJ miały miejsce uroczyste promocje habilitacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM, którym przewodniczył Rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki. Pracownicy naukowi, po wysłuchaniu...
Wręczenie dyplomów lekarskich (tzw. Graduation Day) 73 absolwentom kierunku lekarskiego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM

25.06.2014
W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wręczenia dyplomów lekarskich (tzw. Graduation Day) 73 absolwentom kierunku lekarskiego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM. Nowi...
Spotkanie nowych laureatów z różnych ośrodków naukowych w Polsce

25.06.2014
W Collegium Nowodworskiego miało miejsce spotkanie nowych laureatów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, którzy uzyskali dotację rządową uzyskując status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW)...