Aktualności


Uhonorowanie Medalem Plus Ratio Quam Vis z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Marii Rybakowej

2.04.2014
W Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego miała miejsce uroczystość w trakcie której prof. Maria Rybakowa została uhonorowana Medalem Plus Ratio Quam Vis z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin. Medal dostojnej Jubilatce wręczył Prorektor UJ ds...


1.04.2014
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała nowy skład Komitetu Polityki Naukowej (KPN). W jego gronie znaleźli się reprezentanci różnych rodzajów jednostek naukowych oraz różnych dziedzin nauki...
Wykład pt. "Pediatric Genomic Medicine"

31.03.2014
W Collegium Nowodworskiego miał miejsce wykład pt. „Pediatric Genomic Medicine” wygłoszony przez prof. Stephena Kingsmora z The Center for Pediatric Genomic Medicine at Children's Mercy Hospitals and Clinics, Kansas City. Wykład...
IV Drużynowe Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w pływaniu

28-29.03.2014
We Wrocławiu odbyły się IV Drużynowe Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w pływaniu, w których brało udział brało 11 uczelni medycznych. W klasyfikacji drużynowej studentki UJ CM Kraków zajęły III miejsce jednym punktem...