Aktualności


VIII Kongres Polonii Medycznej i I Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

23-26.05.2013
W Krakowie miał miejsce VIII Kongres Polonii Medycznej i I Światowy Zjazd Lekarzy Polskich na który przybyło ponad 700 uczestników. Spotkanie zostało zorganizowane przez Naczelną Izbę Lekarską, Federację Polonijnych Organizacji Medycznych oraz Okręgowę...
Dr med. Joanna Sułowicz laureatką nagrody im. prof. Marka Sycha

22.05.2013
Dr med. Joanna Sułowicz została laureatką nagrody im. prof. Marka Sycha w roku 2013 przyznaną jej przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie w uznaniu za wyróżniającą pracę doktorską. Nagrodę w trakcie posiedzenia naukowego TLK wręczył prof. Igor...
V Międzynarodowa Konferencja Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich

20-21.05.2013
W Centrum Dydaktyczno - Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM miała miejsce V Międzynarodowa Konferencja Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich zorganizowana przez II Katedrę Chirurgii Ogólnej UJ CM, Medyczne Centrum...


20.05.2013
W trakcie XXXVII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie miał swoje wystąpienie Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler. Prof. Piotr Laidler wystąpił na sesji części poświęconej ochronie zdrowia w Małopolsce mówiąc na temat budowy...
Uroczystość zakończenia studiów i wręczenia dyplomów lekarskich (Graduation Day)

18.05.2013
W auli Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wręczenia dyplomów lekarskich (tzw. Graduation Day) 26 absolwentom kierunku lekarskiego, programu 4-letniego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM. Nowi...