Aktualności


Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych

29-30.10.2012
W Krakowie miała miejsce Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych, której gospodarzem był Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Spotkanie uroczyście otworzył Rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler...
Konferencja zorganizowana przez organizację studencką Copernica Academics Abroad

27-28.10.2012
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UJ CM miała miejsce konferencja zorganizowana przez organizację studencką Copernica Academics Abroad kierowaną przez studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM – Christiana M. Lollanda, Marię N...
Uroczystość wręczenia przez prof. Jacka Majchrowskiego – prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia prof. Frederice P. Perera

25.10.2012
W Urzędzie Miasta Krakowa miała miejsce uroczystość wręczenia przez prof. Jacka Majchrowskiego – prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia prof. Frederice P. Perera w uznaniu jej zasług w ramach długoletniej współpracy naukowo-badawczej...
Uroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. Marka Sycha

24.10.2012
W siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. Marka Sycha przez prof. Igora Gościńskiego Prezesa TLK za pracę doktorską w roku 2011, którą otrzymał dr Georges Kamtoh Tebug. Dr G. K. Tebug...