Beata Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska, Tomasz Grodzicki: Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych. Medyczne i społeczne uwarunkowania


Praca została przygotowana przez lekarzy i socjologów z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem naukowym z zakresu starości i starzenia się. Ich kolejną pozycję naukową należy zatem powitać z uznaniem dla wysiłku włożonego w kontynuowanie prac nad tą trudną tematyką badawczą. To bez wątpienia oryginalne i prekursorskie w Polsce opracowanie, wieloaspektowo ujmujące uwarunkowania medyczne i społeczne problemów starzenia się z uwzględnieniem zaniedbania i samozaniedbania osób starszych. Autorzy książki budują wielowymiarowy model uwarunkowań zjawisk zaniedbania i samozaniedbania, co stanowi ogromny wkład do dorobku nauk zajmujących się starością i osobami starszymi. Dokonują oni więc swoistej „rewolucji gerontologicznej” w odsłanianiu zjawisk zaniedbania i samozaniedbania.

Monografia jest nowatorskim, wnikliwym opracowaniem, poszerzającym wiedzę na temat „ciemnej strony” wieku starszego i społecznej odpowiedzialności za zjawisko zaniedbania osób starszych.

(Z recenzji prof. Krystyny Slany, kierownik Zakładu Badań Problemów Ludnościowych, Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny UJ)

 
POLECAMY RÓWNIEŻ