Biblioteka medyka


Beata Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska, Tomasz Grodzicki: Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych. Medyczne i społeczne uwarunkowania

2019-04-29
Praca została przygotowana przez lekarzy i socjologów z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem naukowym z zakresu starości i starzenia się.
Arkadiusz Trzos: Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń

2019-04-05
Jedyna pozycja na rynku, która problem współczesnych zagrożeń, takich jak katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, czy zdarzenia z udziałem materiałów niebezpiecznych, traktuje jako wyzwanie dla ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej i dziedzin z nimi współpracujących.
Maria Nowina Konopka, Wojciech Feleszko, Łukasz Małecki: Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy

2019-04-05
Do tej pory pierwsza i jedyna w Polsce książka naukowa na temat komunikacji w środowisku medycznym. Autorami są wybitni i doświadczeni polscy eksperci nauczający komunikacji w różnych uczelniach medycznych.
Zbigniew Szybiński: Historia rozwoju wiedzy o chorobach wewnętrznych w Krakowie

2019-04-05
Dzieło profesora Zbigniewa Szybińskiego uważam za wartościowe i potrzebne. Pokazuje ono, jak wielkie dysproporcje dzieliły w przeszłości polską medycynę od europejskiej czy światowej.
Stanisława Golinowska: O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki

2019-04-05
Lata 1990-2015 były okresem szczególnym, czasem budowania, a nie walki. Tworzenie rynkowego systemu gospodarczego i demokracji liberalnej, mimo ekonomicznego sukcesu i społecznego poparcia, generowało koszty.

POLECAMY RÓWNIEŻ