XLVIII Zjazd Okulistów Polskich


Data: 8-10.06.2017 r.
Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33, Kraków
Organizator: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
Szczegółowe informacje: http://www.zjazd2017.pto.com.pl

W ramach zjazdu odbędą się Sympozja Sekcji: Onkologii Okulistycznej, Okulistyki Dziecięcej i Strabologicznej, Neurookulistyki oraz Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej W programie są również kursy edukacyjne, sesje plenarne z udziałem wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych, sesje tematyczne, plakatowe i filmowe oraz sesja pielęgniarska i sesja dla młodych okulistów.
Patronat nad wydarzeniem objął prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki


Powrót