Warsztaty “Advances in organic synthesis methods in the search for biologically active compounds”


Data: 27.06.2017 r.
Miejsce: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, ul. Medyczna 9, Kraków
Organizator: Zakład Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej oraz Institut des Biomolécules Max Mousseron, Université de Montpellier

Warsztaty ”Advances in organic synthesis methods in the search for biologically active compounds” – organizowane w ramach polsko-francuskiego Projektu Polonium –adresowane są do wszystkich zainteresowanych wykorzystywaniem nowoczesnych metod chemii organicznej w poszukiwaniu związków biologicznie aktywnych.
W ramach warsztatów zaplanowany jest cykl wykładów polskich oraz francuskich naukowców ze środowiska akademickiego i przemysłu realizujących innowacyjne projekty badawcze.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja (do 20 czerwca br.): workshop.polonium@gmail.com
Powrót