Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej


Data: 29-30 września 2017 r.
Miejsce: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265
Organizator: Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej to wydarzenie stanowiące kontynuację organizowanych od 2004 roku Małopolskich Warsztatów Gastrologii Dziecięcej, adresowane do wszystkich, którzy interesują się chorobami przewodu pokarmowego.
W czasie dwudniowej konferencji przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia w gastroenterologii dziecięcej. Jedna z sesji w całości poświęcona zostanie ultrasonografii i jej zastosowaniu w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki.
Podobnie jak w czasie poprzednich spotkań, tak i w tym roku odbędzie się transmisja zabiegów endoskopowych, co pozwoli obserwatorom na śledzenia zmian w przewodzie pokarmowych, a także zapoznanie się z interpretacjami pojawiających się obrazów i poznanie technik badań. Podczas jednej z prezentacji uczestnicy konferencji będą mogli zobaczyć zakładanie i pielęgnację gastrostomii u dziecka. Innym ważnym zagadnieniem omawianym w tym roku będzie leczenie żywieniowe i jego zastosowanie w postępowanie terapeutycznym w pediatrii.


Powrót